Mester i terror

Advokaten Maximilien Robespierre ble folkets helt og ubestridte leder i kampen for frihet, likhet og brorskap. Men hans trang til raske reformer førte til et redselsregime, og på fem år ble tusenvis av mennesker myrdet og henrettet. 6. mai er det 250 år siden Robespierre ble født.

Books:
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage Books London, 2007
● George Rude: Robespierre, William Collins & Sons, 1975
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin 1982

Websites:
www.bbc.co.uk/history/historic_figures/robespierre_
maximilien.shtml

Kanskje du er interessert i