Napoleons siste hvilested

L'Hôpital des Invalides ble bygd på ordre fra kong Ludvig 14., og de første invalide krigsveteranene flyttet inn i 1674.
Det enorme komplekset med fire fløyer har siden vært hjem for pensjonerte franske soldater og pleiehjem for invalide krigsveteraner. Les Invalides spilte en sentral rolle under revolusjonen, ettersom det var her borgerne bevæpnet seg 14. juli 1789.
Tidlig om morgenen stormet de våpenarsenalet under veteranhjemmet og stjal krutt, gevær og kanoner, som de brakte til Bastille-plassen.
De fire fløyene rommer i dag flere krigsmuseer, blant annet utstillinger om Napoleonstiden. I 1861 ble Napoleons kiste lagt i en enorm sarkofag i krypten i Invalidedomen. Sidekapellene er mausoleum for franske krigshelter fra første verdenskrig.

Books:
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin, 2001
● Dylan Rees: France in revolution, Hodder Murray, 2008
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage, 2007

Websites:
www.victorianweb.org/history/hist7.html