Quiz: Opprør og revolusjon

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Berlinmuren - i Østblokken kjent som "den antifascistiske beskyttelsesmuren" - falt i 1989. På hvilken dato?

Hvem hadde kommandoen i 1781 over de amerikanske styrkene ved den avgjørende seieren over britene i slaget ved Yorktown?

Etter et folkelig opprør invaderte Sovjet i 1968 Tsjekkoslovakia. Hvilke tre andre land deltok i invasjonen?

I 1791 begynte et slaveopprør som i 1804 førte til at en stat løsrev seg fra Frankrike. Hvilken?

Hvem ledet det store slaveopprøret i årene 73-71 f.Kr. i oldtidens romerrike?

Den amerikanske presidenten Barack Obama har familie som var involvert i en afrikansk oppstand i 1950-årene. Hvilken?

Hvem ledet protestene mot den britiske kolonimakten som kulminerte med at en last med te ble dumpet i Bostons havn?

Hva het den franske revolusjonslederen som ble henrettet 28. juli 1794 etter en sammensvergelse blant de revolusjonære?

Stormen på Bastille Saint-Antoine i Paris fikk fart på den franske revolusjon. Når fant den sted?

Hva er navnet på krigsskipet som med skudd innvarslet den russiske revolusjon, og som fortsatt ligger i St. Petersburg?

Fascistpartiet under ledelse av Benito Mussolini tok makten i Italia etter en marsj mot Roma. I hvilket år?

Rundt år 1900 ville en bevegelse i Kina motarbeide utenlandsk innflytelse i landet. Hva kalles opprøret?

Før Hitler fikk makten ved et parlamentsvalg, prøvde han å starte en revolusjon i Tyskland. Når?

I hvilket land regjerte keiser Maximilian i tre år før han ble avsatt og henrettet i 1867?

Hvilken ministerpost hadde argentinsk­fødte Ernesto "Che" Guevara på Cuba før han ble opprørs­leder i Bolivia?

Hvem utga en bok som ble trykt i 900 millioner eksemplarer og lanserte en plan i 1958, som skulle føre Kina et langt skritt fremover?

Kanskje du er interessert i