Revolusjonen ble styrt fra palass

10. januar 2011 av Henrik Elling

I Paris' største park, Jardin de Luxembourg, ligger det nesten 400 år gamle Palais du Luxembourg. Under revolusjonen fungerte det en kort periode som fengsel, men i 1795 rykket det nyopprettede direktoriet inn i paleet. Direktoriet var et folkevalgt råd på fem mann som overtok rollen som regjering. Da Napoleon i 1801 ble valgt til førstekonsul, gjorde han Palais du Luxembourg til sin personlige eiendom, og flyttet inn.
Siden har palasset fungert som sete for Frankrikes beslutningstakere. I dag huser bygningene det franske senatet.

Neste stopp Les Invalides 1,5 km

Books:
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin, 2001
● Dylan Rees: France in revolution, Hodder Murray, 2008
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage, 2007

Websites:
www.victorianweb.org/history/hist7.html

Kanskje du er interessert i