Sjahens fall – den Islamske revolusjon

Sett fra USA er sjah Muhammad Riza Pahlavi en mønsterleder. Iran er en trofast alliert og et klippefast bolverk mot kommunismen. Men under overflaten bobler misnøyen. Fra sitt eksil blir ayatolla Khomeini et samlingspunkt for motstanden mot sjahen. Han mobiliserer voldsomme krefter som styrter sjahen og ryster USA.

10. januar 2011 av Else Christensen

Books:
● Charles Kurzman: The unthinkable Revolution in Iran, Harvard University Press, 2004 ● Gary Sick: All Fall Down. Americas Tragic Encounter with Iran, Random House, 1985. ● Barry Rubin: Paved with good Intentions. The American Experience in Iran, Oxford University Press, 1980 ● Mohammed Reza Pahlavi: Answer to History, Stein and Day, 1980.

Kanskje du er interessert i