Castro ville være forberedt dersom USA angrep Cuba - og hyret derfor SS-folk til å trene kommunistsoldatene.

Tidligere SS-toppfolk trente Castros soldater

Et nylig frigitt etterretningsdokument viser at Fidel Castro ansatte nazistiske SS-offiserer til å forberede soldatene på krig mot USA.

Den cubanske kommunistlederen Fidel Castro allierte seg i 1960-årene med tidligere nazistiske SS-folk i kampen mot USA. Det er innholdet i meldingen i et hittil hemmeligholdt dokument fra BND, den tyske etterretningstjenesten for utenrikssaker.

Ifølge opplysningene skulle Castro i 1962 ha kontaktet fire tidligere SS-offiserer og bedt dem om å trene troppene hans. Skoleringen av de cubanske soldatene skulle forberede dem på en væpnet kamp mot USA, som truet med å invadere Cuba i oktober 1962.

SS ble betalt for sine tjenester

Ifølge BND tok to av SS-offiserene imot Castros tilbud og ble angivelig betalt et større honorar for sin spesielle­ tjeneste.

Det nylig offentliggjorte dokumentet viser også at Castro kjøpte 4000 belgiske håndvåpen av to mellommenn med nære bånd til det nynazistiske miljøet. Målet var tilsynelatende å gjøre seg uavhengig av ustabile våpenleveranser fra Sovjetunionen.

"Den revolusjonære cubanske hæren var tilsynelatende ikke redd for å bli assosiert med nazisme så lenge samarbeidet tjente dens mål", sier Bodo Hechelhammer, etterforskningssjef ved BND.

Kanskje du er interessert i