Til kamp mot maskinene

På 1800-tallet herjet en opprørshær i England. De kalte seg “ludditter” og gikk til væpnet kamp mot maskinene som overtok arbeidet deres. Bare i 1811 knuste de opprørske håndverkerne 1000 maskiner. Men da landets statsminister ble drept, slo regjeringen tilbake. Hardt.