Imperial War Museum

Royal Air Force er verdens eldste flyvåpen

I dag er flyvåpenet en naturlig del av forsvaret, men historisk sett er flystyrkene som selvstendig enhet purung. I starten var det faktisk bare britene som så det smarte i ideen.

Det første landet med et selvstendig flyvåpen var Storbritannia. Britene grunnla Royal Air Force (RAF) den 1. april 1918.

Man hadde allerede brukt flymaskiner i 1. verdenskrig, men da var pilotene tilknyttet enten hæren eller marinen. Med opprettelsen av RAF ble flyvåpenet for første gang en selvstendig militær gren.

RAF ble opprettet for at britenes krigsinnsats i luften skulle bli mer effektiv. Siden 1912 hadde en rekke komiteer koordinert samarbeidet mellom hærens og marinens flystyrker, men komiteenes forslag skulle godkjennes av både hæren og flåten.

Dette førte til et tungrodd byråkrati som forsinket beslutningene og underminerte blant annet flyproduksjonen.

I 1918 samlet man hærens og marinens flymaskiner under én paraply, og RAF fikk disponere ca. 20.000 maskiner – deriblant 2000 Airco DH.9A. RAF brukte bombeflyet helt frem til 1931.

I tiden som fulgte spredte ideen seg til flere tidligere britiske kolonier. De gjorde likedan og fikk sitt eget selvstendige flyvåpen – først Sør-­Afrika i 1920 og Australia året etter.

Les også: Britenes katastrofale bombing av Den franske skole i København i de siste månedene av 2. verdenskrig.