Fine Art Images / Imageselect

Stormakten Sveriges fall

Den store nordiske krig ble begynnelsen på slutten for den svenske stormaktstiden, men det skulle 21 års blodig kamp til før Danmark, Russland og Polen fikk knekket den mektige naboen.

Når?

1700-1721.

Hvor?

I Norden, samt i Sachsen, Polen, Baltikum og Russland.

Hvordan?

Styrker fra de tre allierte nasjonene Danmark-Norge, Polen og Russland angrep stormakten Sverige i 1700. Den unge svenske kongen Karl 12 gikk først til motangrep på Danmark og landsatte styrker på Sjælland.

“Det er merkelig at begge mine fettere vil krige mot meg..” Karl 12 ved krigsutbruddet. Han var fetter av både Frederik 4 av Danmark-Norge og August 2 av Polen.

Den dansk-norske kongen Frederik 4 trakk seg straks ut av krigen. Karl 12 rettet sitt neste angrep mot den russiske hæren, som hadde angrepet byen Narva i Estland.

Svenskene klarte å beseire en større russisk styrke midt i en snøstorm. Det innledet et flere år langt triumftog som først ble brutt i 1709 ved Poltava, der russerne vant en knusende seier.

Karl 12 flyktet deretter til det osmanske riket, der han forgjeves prøvde å få den osmanske sultanen med i krigen mot russerne.

Etter det svenske nederlaget ved Poltava prøvde den danske hæren å gjenerobre Skåne, men danskene ble beseiret ved Helsingborg i 1710.

LES OGSÅ: Bernadottes fantastiske karriere: Fra rekrutt til konge av Sverige

Fire år senere var Karl 12 tilbake i Sverige, og i 1718 gikk kongen til angrep på Norge, der han ble drept under beleiringen av Fredriksten festning.

Karl 12 inntok tronen i Sverige da han var bare 14 år gammel.

© Fine Art Images / Imageselect

Hvorfor?

Sverige hadde gjennom 1600-tallet etablert seg som en stormakt ved Østersjøen, med erobringer både i Baltikum og i det nordlige Tyskland.

Da det svenske kongehuset via familiebånd ble alliert med hertugdømmet Holstein-Gottorp, var Danmark i realiteten omringet av fiendtlige nabostater.

Danskene klarte imidlertid å finne andre allierte. Mot øst ville Russlands Peter den store sikre landet sitt adgang til Østersjøen ved å innta svenske erobringer i Finskebukta.

Også August 2, som var konge av Polen og kurfyrste av Sachsen, gjorde krav på svenskkontrollerte områder i Baltikum.

Da den unge Karl 12 ble kronet i Stockholm, dannet Danmark-Norge, Polen og Russland derfor en allianse for å knuse Sverige. Det lyktes til slutt men tok lang tid pga. Karl 12s store evner som hærfører.

Freden i Nystad markerte at Sveriges tid som stormakt i Europa var over.

© Histdoc.net

Hva skjedde så?

Etter Karl 12s død tar hans søster Ulrika Eleonora over som svensk regent, men etter et år overlater hun makten til sin mann, Frederik 1.

1712

Sankt Petersburg blir russisk hovedstad. Anleggelsen av byen var blitt påbegynt i 1703 på et område som Russland tidligere hadde erobret fra Sverige.

1719

Russiske styrker herjer langs svenskekysten for å tvinge Sverige til å slutte fred.

1720

Det inngås en fredsavtale mellom Sverige og Danmark-Norge. Avtalen pålegger svenskene å betale krigsskadeerstatning og bryte alliansen med Holstein-Gottorp. Dessuten gir fredsavtalen danskene frie tøyler innenfor hertugdømmet Slesvig.

1721

Gjennom fredsavtalen i Nystad avsluttes krigen, og Sverige må avstå Ingermanland, Estland, Livland, Dagø, Ösel samt deler av det østlige Finland til Russland.