Befolkningen i Kashmir betaler prisen for uroen. Her har indisk militær bombet en helseklinikk som hevn for et angrep fra en opprørsgruppe.

© Polfoto/Corbis

To atommakter slåss om Kashmir

I 1947 ble India og Pakistan uavhengige av Storbritannia, og Kashmir fikk sin selvstendighet. Bare noen måneder senere gikk Pakistan og India til krig om Kashmir, og siden har de to atommaktene kjempet om området i en av verdens potensielt farligste konflikter.

1. mars 2019 av Kalika Bro-Jørgensen og Ida Buhl

Etter mer enn 200 år som koloniherrer i India bestemmer Storbritannia seg i 1947 for å la befolkningen på det indiske subkontinentet få sin selvstendighet. Beslutningen ble tatt av en regjering som var utkjørt etter en lang og dyr krig, og manglet støtte til koloniherredømmet både nasjonalt og internasjonalt. Opprøret ulmet blant inderne.

Beslutningen hadde knapt rukket å bli kjent før det brøt ut store konflikter mellom subkontinentets muslimer, som ønsket en selvstendig stat, og den indiske kongressen, som drømte om et samlet India. I et forsøk på å skape fred delte Storbritannia subkontinentet i to nasjoner, India og Pakistan.

Områder med mer enn 70 prosent muslimer skulle knyttes til Pakistan, resten skulle høre under India. Befolkningen ble ikke spurt, og avgjørelsen utløste masseflukt og massakrer med opp imot en million døde.

Områdene som hadde hatt selvstyre under britene, fikk nå valget mellom å slutte seg til India eller Pakistan, eller bli selvstendige. Kashmir var blant de få som valgte selvstendigheten.

Maharajaens dilemma

Maharajaen av Kashmir var hindu, men hersket over en befolkning som i all hovedsak var muslimsk. Han valgte derfor selvstendigheten for sitt land. Men mange muslimer var misfornøyd med maharajaens beslutning. 

Dessuten var han allerede upopulær på grunn av de høye skattene han krevde av den fattige befolkningen. 

Da det begynte å gå rykter om overgrep og drap på muslimske sivile, begått av maharajaens menn, fikk muslimene nok. Stammekrigere gjorde opprør og la ut på et volds- og drapsraid, støttet av pakistanere som strømmet over grensen.

Maharajaen var redd for at Pakistan ville overta fyrstedømmet hans, og vendte seg mot India for hjelp.

Og hjelpen kom, men den hadde en pris: Maharajaen måtte gi opp Kashmirs selvstendighet og underlegge det India. 26. november 1947 underskrev han kravene. 

De indiske troppene slo de pakistanske stammekrigerne tilbake i 1948, og ved årsskiftet fikk FN forhandlet frem en våpenhvile og trukket opp en våpenstillstandslinje som delte Kashmir i to. Pakistan fikk det nordvestlige hjørnet, mens India beholdt den sørøstlige delen.

Grensene var opprinnelig midlertidige, og planen var at en senere folkeavstemning skulle avgjøre Kashmirs tilhørighetsforhold. Men avstemningen ble aldri avholdt.

Kamp om «Indias krone»

Kampen om Kashmir har gang på gang kastet befolkningen ut i meningsløse kriger. Da Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989, fikk Kashmirs muslimske separatistbevegelser nye folk fra de seirende mujahedin-militsene. Pakistan støttet med våpen og trening, og det brøt ut kraftige voldelige oppstander.

Siden har militsenes kamp kostet nærmere 100 000 sivile livet, og overgrep og drap har drevet 400 000 hinduer på flukt. Ifølge internasjonale organisasjoner står også indisk sikkerhetspoliti bak tortur og bortføringer i Kashmir.

Argumentene fra henholdsvis indisk og pakistansk side for eierskapet til Kashmir begrunnes ut fra nasjonalistiske eller religiøse hensyn. Kashmir har i India kjælenavnet «Indias krone», mens Pakistan mener at India har brutt alle avtaler om Kashmir, og at regionen hører til dem på grunn av den store muslimske befolkningen. 

Stormaktenes farlige spill

Men i bakgrunnen lurer langt mer håndfaste militære interesser. Makt over Kashmir, som ligger som en buffersone mellom de to landene, ville gitt både India og Pakistan store militærstrategiske fordeler.

Dette ble forsterket i 1960-årene, da båndet mellom Pakistan og Kina ble styrket og førte til en militær allianse. India mistet allerede i 1962 en bit av Kashmir til Kina i den sino-indiske krig, og hvis Kashmir kommer på pakistanske hender, kan dette samarbeidet styrkes ytterligere og true India, som i så fall ville vært omgitt av allierte atommakter i hele den nordlige regionen. 

Denne trusselen har ikke blitt mindre de senere årene da Pakistan har trappet opp produksjonen av atomvåpen.

Pakistan har også grunn til bekymring. India har allianser med Russland, og Pakistan frykter også at India skal stenge viktige vannforsyninger med utspring i det indisk-administrerte Kashmir.

I 1999 brøt det igjen ut krig om Kashmir mellom India og Pakistan. Etter internasjonalt press endte kampene med status quo. Det internasjonale samfunnet presser stadig på for varig fred mellom landene.

I 2010 brøt det ut et voldsomt folkeopprør i den indisk-kontrollerte delen av Kashmir på grunn av drap på sivile begått av det indiske sikkerhetspolitiet. Over hundre personer ble drept under urolighetene.

Urolighetene steg igjen i 2016, da en 22-årig demonstrant ble drept i Kashmir av indiske sikkerhetsstyrker. Det økte igjen urolighetene i hele regionen. Antall voldelige protester har siden økt markant i regionen. Bare i 2018 døde 500 mennesker i sammenheng med kamper mellom demonstranter eller opprørere og indiske sikkerhetsstyrker.

En demonstrant viser et bilde av en av mange kashmirer som angivelig har forsvunnet i det indiske sikkerhetspolitiets varetekt.

© Polfoto/Corbis

Kampen om makten i Kashmir

1349: Kashmir får sin første muslimske hersker. Hittil har landet vært dominert av først hinduisme og siden buddhisme.

1846: Kashmir blir vasallstat i det britiske imperiet.

1932: Kashmirs første politiske parti dannes. Partiet er motstander av maharaja-styret og det britiske imperiet.

1947: Storbritannia trekker seg ut av det indiske subkontinentet, som deles i India og Pakistan. Kashmir presses til å tilslutte seg India. Det bryter ut krig mellom India og Pakistan.

1948: En våpenhvileavtale gir Pakistan kontroll over Nord-Kashmir. India beholder landets sørligste to tredjedeler.

1962: En krig mellom India og Kina koster India en del av Kashmir.

1965: India og Pakistan går igjen til krig om Kashmir, men etter bare få måneder etableres den opprinnelige grensen på ny.

1989: Et folkelig opprør bryter ut i Kashmir. Opprøret har ulmet siden valget i Kashmir i 1987, der Indias favorittkandidats uventede seier førte til mistanke om valgfusk.

1999: Det bryter igjen ut krig da pakistanske opprørere og militære trenger inn på indisk territorium. Krigen er resultatløs.

2010: En enorm folkelig oppstand bryter ut i det indiske Kashmir. 

Konflikten i dag

14. februar 2019 blusset konflikten mellom India og Pakistan igjen opp. Et bombeangrep i grenseområdet drepte 40 politifolk fra den indiske sikkerhetsstyrken. Den militante gruppen Jaish-e-Mohammed tok skylden for angrepet. Jaish-e-Mohammed opererer fra Pakistan og har som mål å innlemme hele Kashmir i Pakistan.

Tirsdag 26. februar bombet indiske fly mål i Pakistan, som etter sigende skulle huse medlemmer av Jaish-e-Mohammed, som svar på angrepet. Allerede dagen etter svarte Pakistan igjen ved å skyte ned et indisk kampfly i pakistansk luftrum. Piloten overlevde og ble senere fanget av pakistanske sikkerhetsstyrker.

Kanskje du er interessert i