Hva var USAs tapstall i Vietnam?

USA sendte de første styrkene til Vietnam i 1965 og trakk de siste ut i 1973 etter et forsmedelig nederlag. USA hadde flest styrker i landet i 1969, med en halv million soldater.

USA sendte de første styrkene til Vietnam i 1965 og trakk de siste ut i 1973 etter et forsmedelig nederlag. USA hadde flest styrker i landet i 1969, med en halv million soldater.

Paul Schutzer/Getty Images

50 år siden: Fredsavtale for Vietnam

På 1960-tallet var Vietnamkrigen preget av en stadig eskalering av konflikten i form av flere soldater og mer militært utstyr. Men på begynnelsen av 1970-tallet begynte USA å redusere sine styrker i Vietnam. Folkestemningen i USA hadde snudd, og krigen ble i økende grad sett på som uvinnelig.

President Nixon og utenriksminister Kissinger innledet hemmelige forhandlinger med Nord-Vietnam og presset også sine allierte i Sør-Vietnam til forhandlingsbordet.

Den 27. januar 1973 underskrev partene en fredsavtale i Paris: En landsdekkende våpenhvile ble inngått, alle krigsfanger skulle løslates, og USA forpliktet seg til å forlate Vietnam innen to måneder.

Den siste amerikanske kampsoldaten forlot landet den 29. mars 1973, men våpenhvilen holdt ikke i lengden. I 1975 inntok Nord-Vietnam Saigon og vant krigen.

Ifølge tall fra USAs forsvarsdepartement mistet 58 220 amerikanere livet under Vietnamkrigen.

Konflikten varte fra 1955 til 1975 og var først en borgerkrig mellom kommunister og antikommunister i Vietnam som så utviklet seg til en stedfortrederkrig med USA og Sør-Vietnam på den ene siden og Sovjetunionen, Kina og Nord-Vietnam på den andre.

Militære rådgivere fra USA hadde vært i Vietnam siden krigens start, men i 1965 ble soldater satt inn etter et angivelig angrep på et amerikansk skip.

I 1969 var hele 550 000 soldater utstasjonert i Vietnam, men tross overlegen militær teknologi og flyvåpen klarte ikke USA å sikre seieren.

1965

USA sender et stort antall soldater til Vietnam.

1968

Nesten 17 000 amerikanske soldater blir drept.

1973

USAs soldater blir trukket ut.

I Vietnam møtte de unge amerikanerne en kampherdet, innbitt og fleksibel fiende som kjente terrenget og hadde stor strategisk kunnskap.

USAs taktikk var vanligvis å sende ut en fortropp for å finne fienden før helikoptre brakte flere soldater til slagmarken.

Vietcong angrep ofte fortroppen og forsvant lenge før forsterkningene nådde frem.

Ifølge offisielle vietnamesiske tall døde 1,1 million nordvietnamesiske soldater og 2 millioner sivile under krigen. Ifølge USAs militære døde bortimot 250 000 sørvietnamesere.