Hvorfor blandet USA seg inn i Vietnamkrigen?

Hva fikk USA til å blande seg inn i Vietnamkrigen?

Ville bekjempe kommunismen

Den kalde krigen var et faktum, og USA finansierte fra 1950 det franske kolonistyret og senere Sør-Vietnams regjering i kampen mot kommunistiske opprørere.

Ifølge den amerikanske «oppdemmingspolitikken» skulle kommunismen bekjempes overalt på kloden.

Mistet stemmer ved ikke å gripe inn

Demokratene fryktet valgnederlag dersom USA ikke handlet.

I 1949 kostet det stemmer da Mao tok makten i Kina uten at president Truman grep inn.

Siden da hadde republikanerne beskyldt den demokratiske regjeringen for ettergivenhet overfor kommunismen.

Opprustning for hver dag som gikk

Det var vanskelig å endre kurs, og det ene tok det andre.

Foruten penger sendte USA et stadig større antall militærrådgivere og helikoptre til Vietnam for å snu et truende nederlag til seier.

Det var ikke nok, og i 1965 ankom amerikanske kampenheter.