5 av historiens giftigste mord

Skarntydesaft til Sokrates, arsenikk til Tsjajkovskij, og en cyanidkapsel til Himmler. Gift er det perfekte valget – rent, diskret og sikkert som døden.

© Shutterstock & Wikipedia

1. Skarntydesaft

Det mest berømte skarntydeofferet er filosofen Sokrates, som i 399 f.Kr. ble dømt til døden ved å drikke skarntydeavkok.

Henrettelsesmetoden var forbeholdt overklassen, fordi den gradvise lammelsen giften medfører ble oppfattet som en smertefri og verdig død.

Det fortelles at en beundrer jamret over at Sokrates urettmessig skulle henrettes . Til det svarte Sokrates:

“Ville du heller at jeg skulle avlives med rette?” Sokrates' død beskrives som smertefri – han snakket med sine venner til det siste.

 • Kjent dødsoffer: Sokrates
 • Fordeler: Skarntyde er lett å få tak i.
 • Symptomer: Musklene svekkes, før kramper inntrer. Offerets åndedrettsmuskulatur lammes, og det fører til kvelning.
 • Motgift: Ingen.

Sokrates ble dømt til døden for blasfemi og for å forføre Atens ungdom.

© Polfoto/Corbis & Polfoto/Ullstein Bild

2. Arsenikk

Arsenikk kan lett kamufleres i mat og drikke, og har derfor vært svært populært blant snikmordere.

Men komponisten Pjotr Tsjajkovskij skal i 1893 ha brukt giften til å begå selvmord da han ble utsatt for utpressing fordi han var homofil.

 • Kjent dødsoffer: Tsjajkovskij
 • Fordeler: Før i tiden var giften lett tilgjengelig blant annet i rottegift og på fluepapir.
 • Symptomer: Symptomene ligner matforgiftning – offeret får voldsom oppkast og diaré. Arsenikk får blodkarene i kroppen til å sprenges, organene slutter å fungere, og offeret dør i kramper.
 • Motgift: Medikamentet Dimercaprol, som også hjelper mot blant annet kvikksølvforgiftning.

3. Belladonna

Keiser Nero kom til makten da hans mor Agrippina i år 54 forgiftet sin mann og Neros stefar, keiser Claudius.

Siden skal Nero ha forsøkt å drepe sin mor med belladonna tre ganger.

Keiser Nero og hans mor antas å ha stått bak flere mord, som de bestilte hos den profesjonelle giftmordersken Locusta.

 • Fordeler: Belladonnadråper, som inneholder giftstoffet atropin, er lett tilgjengelig. De giftige dråpene kan blant annet utvinnes av bella-donnaurt, en plante som er ut-bredt i Sør- og Mellom-Europa.
 • Symptomer: Hallusinasjoner, utvidede pupiller, sviende og tørr hud, febertilstander, oppkast, unormalt høy hjertefrekvens, skjelvinger, høyt blodtrykk, ukontrollerte bevegelser og krampe.
 • Motgift: Ble funnet i 1935.

4. Cyanid

Heinrich Himmler var leder av SS, Gestapo og en av de hovedansvarlige for de nazistiske utryddelsesleirene der jøder og sigøynere ble henrettet, blant annet med Zyklon B – en cyanidholdig gass.

Det var derfor en skjebnens ironi at han i likhet med andre ledende nazister valgte å begå selvmord med cyanid.

Da det sto klart at krigen var tapt, forsøkte Himmler å stikke av forkledd som gendarm. Men han ble tatt til fange 22. mai 1945 ved Bremen av en britisk hærenhet.

Mens en militærlege undersøkte ham, bet Himmler i en giftampulle han hadde gjemt i munnen, og døde.

 • Kjent dødsoffer: Himmler
 • Fordeler: Virker øyeblikkelig.
 • Symptomer: Medfører kramper, åndedrettsstopp og bevisstløshet.
 • Motgift: Fins, men må gis svært raskt etter at forgiftningen har
 • inntrådt.

Da Himmler ble tatt til fange av britiske styrker, begikk han selvmord med en cyanidkapsel.

© Polfoto/Ullstein Bild

5. Grønn fluesopp

Et måltid mat med grønn fluesopp tok i 1534 livet av pave Clemens 7. En enkelt sopp er nok til å drepe en voksen, og paven døde under store lidelser.

Gjerningsmennene ble aldri funnet, men ettertiden kan glede seg over at Clemens 7. få dager før sin død bestilte Michelangelos berømte utsmykking av Det sixtinske kapell.

Grønn fluesopp forveksles ofte med sjampinjong, og den alene er årsak til omtrent 90 prosent av alle registrerte soppdødsfall i Nord-Amerika.

 • Kjent dødsoffer: Pave Clemens 7.
 • Fordeler: Kan lett skjules i mat. Den aktive giften påvirkes ikke av at soppen varmes opp og tilberedes.
 • Symptomer: Oppstår 10-16 timer etter at soppen er inntatt. Kan forveksles med matforgiftning, som tilsynelatende avtar, men symptomene blusser opp igjen, og offeret dør av lever- og nyresvikt.
 • Motgift: Ingen.