Vestland Fylkeskommune
Norge helleristninger penis

Hærverksmann risser inn penis i 6000 år gamle norske helleristninger

Norske arkeologer er forarget over hærverket av et nasjonalt klenodium, som er risset direkte inn i steinen og derfor ikke kan fjernes. Politiet er på saken, og den ansvarlige risikerer stor straff.

Avbildninger av kjønnsorganer er ikke ukjent på helleristninger rundt omkring i Norden.

Men den penisen som nå møter besøkende ved Bergkunstfeltet Ause på den norske øya Kinn, er ca. 6000 år nyere og i en litt annen kunstnerisk stil enn de resterende helleristningene på stedet.

En (i skrivende stund) ukjent gjerningsmann har risset inn en stor penis i det gamle kunstverket, samt noen initialer, tallet 23 og noen uforståelige figurer.

«Det som er tydeligst, er et mannlig kjønnsorgan som er risset inn i berget», forklarer Per Morten Ekerhovd fra Vestland fylkeskommune.

Turister ødelegger kulturarv

Kommunen har nå anmeldt hærverket til politiet, som har startet etterforskning.

Den idiotiske handlingen har naturlig nok gjort mange nordmenn sinte, inkludert Trond Klungseth Lødøen, som er førsteamanuensis i arkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen: «Det gjør meg rasende. Det er helt forferdelig.»

Lødøen mener at gjerningsmannen trolig er en tankeløs turist eller besøkende på helleristningene, som ikke var klar over hvilken skade han har gjort på et historisk viktig monument.

Hærverket etterfølger en lang rekke saker fra hele verden der turister med vilje eller utilsiktet har ødelagt fortidsminner.

I 2014 fikk en mannlig turist en bot på 20 000 euro (omtrent 270 000 nåtidskroner) og en dom på fire års betinget fengsel etter at han hadde risset inn initialen sin, «K», i en av veggene på oltidsmonumentet Colosseum i Roma.

Norge helleristninger penis

Skaden gjort på kunstverket er uopprettelig fordi det er risset direkte inn i steinen.

© Vestland fylkeskommune