Historiens 5 mest kjente rømninger

Mange spektakulære rømninger har blitt gjort gjennom tidene. Her er de fem mest kjente!

Fengselet på Alcatraz utenfor San Francisco.

© Frank Schulenburg

Etter flukten fra Tower skrev John Gerard en bok om sitt liv.

5. Tower

4. oktober 1597,London, England.

Den engelske jesuitt-­presten John Gerard ble legendarisk da han rømte fra Tow­er, der han satt fengslet og ble utsatt for grusom tortur under dronning Elisabet Is protestantiske styre. Han kommuniserte med sine trosfrender utenfor ved hjelp av usynlig blekk, og klatret ned i et rep til en ventende båt.

Libbyfengselet i Virginia slik det så ut 1865.

4. Libbyfengselet

9.–10. februar 1864,Richmond, USA.

Over hundre tilfangetatte nordstatssoldater rømte fra Libbyfengselet i delstaten Virginia under den amerikanske borgerkrigen. De hadde gravd en tunnel fra kjelleren, kalt «rottehelvet­et" til en forlatt tobakksfabrikk på nabotomten. Derfra gikk turen videre i mindre grupper. 59 av de 109 rømlingene klarte å komme unna mens de øvrige ble pågrepet.

Rudolf Vrba (øverst) og Alfred Wetzler greide å rømme fra den ukjente konsentrasjonsleiren Auschwitz.

3. Auschwitz

10. april 1944, Polen.

Rudolf Vrba og Alfred Wetzler var to jødiske menn som flyktet fra Auschwitz-Birkenau i 1944. Planen deres var at de først skulle «late" som om de rømte mens de i realiteten gjemte seg inne i en stabel med tømmer i leirens ytre område. Medfanger hjalp dem med å tømme bensin over trevirket for at hundene ikke skulle kjenne lukten av dem.

Først da vaktene ga opp søket tre dager etter, tok de seg ut av leiren. Vel i sikkerhet skrev de en rapport som gjorde den systematiske utryddelsen av jøder i konsentrasjonsleirene kjent.

Fangen Bennet L. Kenyons tegninger skildrer flukten.

2. Stalag Luft III

24.–25. mars 1944, Sagan, Tyskland.

I mars 1944 klarte 76 internerte flyoffiserer i britisk tjeneste å rømme fra den tyske fangeleiren Stalag Luft III, som lå i en del av Tyskland som nå tilhører Polen. Den spektakulære masseflukten har blitt udødeliggjort i filmen The Great Escape fra 1963. Med enkle redskaper og hjelp fra hundrevis av andre fanger hadde flyoffiserene klart å grave en 110 meter lang tunnel ni meter under jorden.

Over et år var gått med til forberedelsene. Flukten ble oppdaget da flyktning nummer 77 krabbet ut av tunnelåpningen, og tyskerne startet en intens jakt på de andre. Bare tre av mennene nådde friheten, hvorav to var norske piloter. 50 av de pågrepne flyktningene ble henrettet mens resten ble internert.

Frank Lee Morris og brødrene Clarence og John Anglin tok seg ut gjennom hullet i veggen.

1. Alcatraz

11. juni 1962, San Francisco, USA.

En junimorgen i 1962 oppdaget en vakt på fengselsøya Alcatraz utenfor San Francisco at tre innsatte hadde forsvunnet. Brødrene Clarence og John Anglin og Frank Morris – alle dømt for bankran – hadde klart å rømme gjennom ventilasjonssystemet og forsvinne i natten. Verken før eller senere har noen klart å flykte fra Alcatraz med livet i behold. Ingen vet om de tre flyktningene omkom i det kalde vannet rundt øya eller om de klarte å komme seg unna.

Mennene hadde forberedt rømmingen ved å grave hull i celleveggene – med skjeer ! De hadde også laget dukker som de la under teppene i køyene sine. Deler av en provisorisk flåte ble senere funnet på en nærliggende øy, men flyktningene var og forble borte.