Scientific American, Volumes 58-59, Munn & Company, 1888, page 407/Wikimedia

Hvem havnet først i den elektriske stol?

Misnøyen med de langtrukne, inhumane hengningene ulmet i New York, men en elektrisitetsfascinert tannlege mente han hadde løsningen.

Den første som fikk den tvilsomme æren å bli henrettet i en elektrisk stol, var amerikaneren William Kemmler.

Han ble henrettet den 6. august 1890 i New York etter å ha blitt dømt til døden for å ha drept sin kone med en øks.

Den dødbringende stolen der Kemmler endte sine dager, ble oppfunnet av tannlegen Alfred Southwick i 1881.

Han hadde fått ideen til en rask, elektrisk død etter å ha hørt en nyhet om en beruset mann som hadde omkommet momentant fordi han hadde rørt ved en elektrisk generator.

Hester var et populært offer for elektrisitetsforsøk i 1880-årene.

© New York Medico-Legal Journal

Hunder og hester ble de første ofrene

Dødbringende elektrisitet kostet et utall av dyr livet før den elektriske stol ble installert i amerikanske fengsler.

Oppfinneren Alfred Southwick avlivet hundrevis av herreløse hunder og katter under sine innledende eksperimenter i Buffalo i New York.

Senere ble flere hester drept da lovgiverne prøvde å finne frem til den helt rette mengde elektrisitet til henrettelser.

Etter en rekke eksperimenter fikk Southwick skapt historiens første elektriske stol ved å kombinere sin nyfunne fascinasjon av elektrisitet med en tannlegestol.

Southwicks oppfinnelse dumpet rett ned i en opphetet debatt om dødsstraff i 1880-årenes USA.

Flere stater hadde opplevd langtrukne, pinefulle hengninger, og den folkelige motstanden mot henging hadde vokst seg så sterkt at myndighetene lette etter nye, mer humane måter å henrette folk på.

I 1886 nedsatte staten New York en kommisjon som skulle undersøke alternativene til henging, og valget falt da på Southwicks idé.

Den 1. januar 1889 besluttet New York som den første amerikanske stat å sende dødsdømte i den elektriske stol.

Håret på hode og bein blir barbert vekk før henrettelsen for å unngå at den dødsdømte tar fyr. Noen ganger blir skjegg og øyenbryn også fjernet.

Giancarlo Costa/Bridgeman Images

En svamp, som er blitt fuktet i en saltvannsoppløsning, blir plassert under hjelmen på den dødsdømtes hode.

Saltvann leder elektrisitet godt, for ionene i salt frigjøres når saltet oppløses. Dermed beveger elektrisiteten seg mer effektivt og kan drepe fangen raskere.

Giancarlo Costa/Bridgeman Images

Fangen får som regel to støt. Det første varer opptil 15 sekunder og gjør fangen bevisstløs, og pulsen stopper. Det neste støtet ødelegger de indre organene.

Giancarlo Costa/Bridgeman Images

Elektroder blir montert på fangens hode og bein. Dermed skapes et lukket elektrisk kretsløp som tar livet av fangen.

Giancarlo Costa/Bridgeman Images