5 uløste drapsgåter som fortsatt gnager

Herskere som dør uten varsel. Mektige menn som trekker sitt siste åndedrag idet de kan sette seg på tronen. Historien er full av eksempler på beleilige dødsfall som vekker mistro – og på personer som kjemper for å bevise at en morderisk konspirasjon sto bak.

Drept av CIA? Marilyn var ifølge sine venner­ dypt deprimert den siste dagen hun levde.

© Polfoto

1. Napoleon Bonaparte

 • Offisiell dødsårsak: Magekreft
 • Ryktet: Forgiftet med arsenikk
 • Mistenkte: Britiske fangevoktere
 • Motiv: Hindre Napoleon i å ta makten i Frankrike på nytt

“Når jeg dør, så forlang en obduksjon”, lød Napoleons ordre da han satt som britenes fange på øya St. Helena. I 1821 døde den tidligere keiseren, 52 år gammel, og britiske myndigheter beordret obduksjon­. Ifølge legene var dødsårsaken magekreft.

Forklaringen sto uimotsagt frem til 1961, da svensken Sten Forshufvud fremsatte en oppsiktsvekkende teori om at Napoleon slett ikke døde av kreft, men av forgiftning.

Beviset var en analyse av den franske keiserens hår, som viste et svært høyt innhold av arsenikk. Dessuten tydet beretningene om Napoleons sykdomsforløp mer på langsom forgiftning enn på kreft.

En rekke gjerningsmenn har blitt utpekt. Britene som holdt Napoleon fanget, hadde anledning til å forgifte ham og dessuten et motiv: Napoleon­ hadde vært Storbritannias største fiende, og bare ved å sende ham i graven kunne de sikre at han aldri kom til makten igjen.

En annen mistenkt er den franske grev de Montholon. Han arbeidet for Napoleon under fangenskapet, og var hovedarving til den avsatte keiserens gods.

Men Napoleon hadde hatt en affære med grevens kone, så tilhengere av teorien peker på at greven hadde to motiver: raseri over utroskapen og utsikten til en arv.

Arsenikken kunne også ha en helt annen forklaring. I 1980 lanserte en britisk kjemiker en teori om at den avsatte keiseren ble offer for sitt eget tapet.

Den gangen var det arsenikk i enkelte fargestoffer, og under uheldige omstendigheter kunne giften fordampe og bli innåndet.

Tidligere i år offentliggjorde det italienske instituttet for kjernefysikk (INFN) nye analyser av keiserens hår.

De viste at Napoleon både som barn, voksen og rett før han døde hadde­ et svært høyt nivå av arsenikk­ i kroppen. Han ble høyst sannsynlig ikke ytterligere forgiftet mens han var britenes fange.

En teori om Napoleons dødsårsak er at han ble forgiftet­ av arsenikk fra tapetet i arbeidsværelset sitt. Napoleon ble 52 år gammel.

© Bridgeman

2. Aleksander den store

 • Offisiell dødsårsak: Sykdom
 • Ryktet: Forgiftning
 • Mistenkte: Aleksanders visekonge Antipater og hans sønner
 • Motiv: Ta makten

Aleksander den store døde bare 32 år gammel i år 323 f.Kr. Den unge hærføreren­ etterlot seg et rike som strakte seg fra Hellas i vest til India i øst – men ingen arving.

Allerede i antikken rettet romerske historikere som Justinius en mistanke om mord mot Aleksanders visekonge Antipater.

Han ville sikre seg selv og sønnene sine makten i riket. En av sønnene var Aleksanders munnskjenk og kunne uhindret putte gift i maten hans, het det i anklagen.

Andre kilder forteller at Aleksander ble syk etter et drikkegilde og lå med høy feber i omtrent to uker før han døde. Hans død utløste en maktkamp mellom generalene hans; en kamp Antipater og slekten hans kom rimelig godt ut av.

En del historikere tviler imidlertid på at Aleksander virkelig ble forgiftet. Han lå syk nokså lenge, og man kjenner ikke til gifter fra hans samtid som virker så langsomt.

Muligens døde den store erobreren av hjernehinnebetennelse, polio­ eller malaria, som herjet Babylon på 300-tallet f.Kr.

3. Marilyn Monroe

 • Offisiell dødsårsak: Selvmord­ med sovepiller
 • Ryktet: Offer for mord
 • Mistenkte: CIA eller FBI
 • Motiv: Skjule stjernens affære med to Kennedy-brødre­

 • august 1962 døde filmstjernen Marilyn Monroe, 36 år gammel. Ved sengen lå sovepiller, og på dødsattesten sto det “antatt selvmord”.­

Siden har flere undret seg over at obduksjonen ikke viste de forventede restene av pillefargestoff i magen.

Til gjengjeld var Marilyns endetarmsåpning irritert, noe som fikk ryktene til å gå om at hun fikk tvunget en overdose sovemedisin i seg i form av en stikkpille.

En teori er at CIA eller FBI sto bak et kamuflert mord. Angivelig for å forhindre at Monroe avslørte sine den gang hemmelige kjærlighetsforhold til president John F. Kennedy og hans bror Robert, som var justisminister. Det fins imidlertid ingen bevis.

4. Tutankhamon

 • Dødsårsak: Komplikasjoner som følge av et beinbrudd
 • Ryktet: Slag i bakhodet
 • Mistenkte: Faraoens rådgiver Eie og hærsjefen Horemheb
 • Motiv: Ta makten

Tutankhamon var ennå ikke fylt 20 da han døde i 1323 f.Kr. På det tidspunktet hadde han vært farao i ti år og var nettopp blitt gammel nok til å overta makten fra rådgiverne sine, Eie og Horemheb.

Barnekongens mumie lå uforstyrret i sin grav i mer enn 3000 år, til den ble funnet i 1922 av arkeologen Howard Carter og obdusert tre år senere.

Både obduksjonen og en røntgenundersøkelse i 1968 satte fart i spekulasjonene rundt dødsårsaken, for Tutankhamons mumie viste spor etter et hardt slag, eller kanskje et pileskudd, i nakken.

I årtier har faraoens førsteminister Eie og hærsjefen Horemheb derfor vært mistenkt for å ha myrdet Tutankhamon for selv å tilrane seg makten. Eie fulgte faktisk Tutankhamon på tronen, og Horemheb fulgte etter Eie.

I 2004 ble faraoens mumie undersøkt igjen. En CT-skanning avslørte nå at nakkeskaden sannsynligvis først har oppstått etter faraoens død.

Til gjengjeld viste det seg at Tutankhamons ene bein var brukket, og historikerne heller nå mot teorien om at han døde som følge av komplikasjoner av denne skaden.

Den ledende egyptologen Zahi Hawass sto bak skanningen av Tutankhamons mumie.

© Scanpix/Corbis

5. Wolfgang Amadeus­ Mozart

 • Offisiell dødsårsak: Sykdom
 • Ryktet: Giftmord
 • Mistenkte: Frimurere
 • Motiv: Hindre Mozart i å avsløre flere hemmeligheter

Da komponisten Mozart døde i 1791, hadde han kastet opp mye, og kroppen hans var oppsvulmet.

Symptomene fikk det til å gå rykter om giftmord, og frimurer-ordenen­ ble mistenkt for å stå bak, angivelig­ som straff for at han hadde avslørt hemmelighetene deres i operaen “Tryllefløyten”.

Også rivalen Salieri ble utpekt som Mozarts morder. Ingen av teoriene er imidlertid bekreftet­, og seriøse historikere anser det for mest sannsynlig at Mozart døde av sykdom.

Mozarts lik forsvant i en fellesgrav for fattigfolk og har ikke kunnet undersøkes. Men hans musikk lever ennå.