Herman Lamms guide til det perfekte bankran

Ingenting var overlatt til tilfeldighetene når Herman Lamm utførte et kupp. Alt ble planlagt og øvet inn av «baronen» før han og banden slo til.

© Indiana Historical Society

Målet ble studert

Før kuppet overvåket Lamm banken han hadde tenkt å plyndre. I flere døgn byttet han og hans menn på å holde bygningen under oppsikt for å gjøre seg kjent med den daglige rytmen og personalets rutiner.

Lamm skaffet seg også et ærend innenfor slik at han fikk et nøyaktig bilde av lokalet. Imens gjorde sjåføren seg kjent med veiene.

Tidsplanen måtte følges

Når alle viktige opplysninger var samlet inn, laget Lamm en plantegning av målet og en tidsplan for kuppet. Hver deltaker fikk sine helt bestemte oppgaver, og hele forløpet ble øvd inn med rollespill. Dermed visste alle nøyaktig hva de skulle gjøre under kuppet, og ingen kom i veien for hverandre.

Plan i minutter og sekunder: First Citizens Bank, Clinton

00.00 Ankomst målet. To mann via hoveddør, to via bakdør. Bil kjører bort.

01.00 Alle klar. Leder trekker våpen, kuppet er i gang.

01.30 Personal og kunder samlet på gulvet bakerst i banken.

02.30 Hovedboks åpen. Kasser tømt.

03.30 Pengeskap åpent.

04.00 Hovedboks tømt.

04.30 Pengeskap tømt.

05.00 Fluktbil kommer tilbake og plukker oss opp.

Fluktruten var prøvekjørt

Bandens flukt var alltid like godt planlagt som selve kuppet. Ruten til nærmeste delstatsgrense, der ranerne ville være i sikkerhet, ble staket ut på forhånd og prøvekjørt under forskjellige værforhold.

Før kuppet kjente sjåføren hver meter av strekningen – men for sikkerhets skyld sørget Lamm for å ha et rutekart hengende ved førersetet.

Lamms kupp krevde fem mann

Lederen var alltid Lamm selv. Han satte ranet i gang når han trakk våpen og befalte alle ned på gulvet bakerst i lokalet. Deretter truet han en ansatt til å åpne pengeskapet og legge innholdet i en veske. Lamm holdt også øye med tiden.

Dørmannen skulle holde vakt ved bankens hovedinngang. Hvis det dukket opp kunder mens kuppet var i gang, skysset han dem bakover i lokalet til de andre bankansatte og kundene.

Hovedboksmannen tømte bankboksen. Hvis den ikke sto åpen, måtte Lamm tvinge en ansatt til å åpne den. Noen banker hadde imidlertid sikret boksen med tidslåser. Da kunne de bare åpnes på forhåndsinnstilte tidspunkter. Til slutt ble personale og kunder låst inne i boksrommet for å unngå at de slo alarm.

Skrankemannen tok seg av kontantbeholdningen i bankens kasser. Sammen med Lamm holdt han også personene på gulvet i sjakk under kuppet.

Sjåføren var aldri med inne i banken. Han satte de andre av før han kjørte videre for ikke å vekke oppmerksomhet. Først når oppdraget inne i banken nærmet seg slutten, vendte han tilbake. Sjåføren måtte være stø på rattet og gjerne ha erfaring med å riste av seg forfølgere.

LES MER: Herman Lamm sto bak en rekke bankran, men en dag gikk alt galt. Få med deg alle detaljer om Hermann Lamms siste skjebnesvangre kupp