San Francisco Police Department
Fantomtegning av Zodiac-morderen

Hvem var Zodiac-morderen?

Zodiac-morderen spredte redsel i California i 1960-årene. Nå – 50 år senere – mener en gruppe etterforskere å ha identifisert morderen.

På slutten av 1960-tallet herjet redselen i det nordlige California. Fra desember 1968 til oktober 1969 ble fem personer myrdet av den såkalte Zodiac-morderen, hvis identitet fortsatt er usikker. Seriemorderen er også mistenkt i omkring 20 andre drap, men de endelige bevisene mangler i disse sakenee.

Zodiac-morderen ble særlig kjent etter at han sendte flere kryptiske brev til lokale aviser, der han tilstår mordene på 37 personer. I brevene håner morderen politiet og skryter av at de aldri vil finne ham. Noen av brevene er skrevet i koder som er aldri ble knekket.

Fantomtegning av Zodiac-morderen

Politiet fikk tegnet flere fantomtegninger for å fange Zodiac-morderen, men uten hell.

© San Francisco Police Department

Unge mennesker ble myrdet

FBI avviser ny teori

Saken er fortsatt åpen i flere amerikanske stater. Gjennom årene er flere mistenkte blitt utpekt som Zodiac-morderen, men myndighetene har formelt kun utpekt Arthur Leigh Allen, en tidligere skolelærer, som mulig gjerningsmann. Han døde i 1992.

Senest har en gruppe bestående av 40 tidligere etterforskere, etterretningsfolk og journalister i oktober 2021 utpekt Gary Francis Poste som morderen.

Med utgangspunkt i bl.a. øyenvitneskildringer, fotografier og rettsmedisinske beviser har gruppen sporet seg inn på at den tidligere piloten må være Zodiac-morderen.

Gruppen peker bl.a. på at Poste – som døde i 2018 – hadde arr i pannen, som stemmer overens med politiets fantomtegninger. Politiet har imidlertid acvist teorien, og FBI uttaler at saken fortsatt er åpen.