The Color Archives/Imageselect
Luftfoto av Jonestown-massakren

Jim Jones oppfordret tilhengerne sine til selvmord

Da mediene begynte å følge sekten Folkets Tempel tett, flyttet sektlederen Jim Jones medlemmene til Guyana i Sør-Amerika. Det ble deres siste reise.

Jonestown-massakren fant sted den 18. november 1978, da over 900 medlemmer av sekten Folkets Tempel begikk masseselvmord i jungelen i Guyana. Sektmedlemmene ble ført i døden av lederen Jim Jones – en tidligere prest som på 1950-tallet grunnla en sekt som kombinerte elementer av kristendom og kommunisme.

Sekten fikk flere avdelinger i California, der den fikk flere tusen medlemmer.

Foto av sektleder Jim Jones

Jim Jones så på seg selv som en mellomting mellom Jesus og Lenin.

© Nancy Wong

Prest ble morderisk kultleder

Sektens aktiviteter på venstrefløyen førte til at mediene fulgte Folkets Tempel tett, og i 1977 valgte Jones å flytte sekten til Guyana i Sør-Amerika. Der opp­rettet han det utopiske minisamfunnet Jonestown.

Kort etter ble det sagt at sektens medlemmer ble holdt fanget, og i 1978 besøkte en statlig delegasjon Guyana for å granske påstandene. Under besøket ble fem medlemmer av delegasjonen drept av Jones’ folk.

Se luftbildene fra masseselvmordet:

Jonestown lå isolert til i jungelen ca. 250 km fra Guyanas hoved­stad Georgetown.

The Color Archives/Imageselect

Blant de døde var det mange barn og eldre. I alt utgjorde barna omtrent 30 prosent av de 909 døde.

The Color Archives/Imageselect

Paviljongen var midtpunktet for livet i Jonestown. Her foregikk alle fellesaktivitetene – bl.a. undervisning i sosialisme og visning av sovjetiske propagandafilmer.

The Color Archives/Imageselect

Giften som drepte de 909 sektmedlemmene, besto av saft og vann blandet med bl.a. cyanid, valium og narkotiske stoffer. Barna fikk giftblandingen sprøytet i munnen med sprøyter mens de voksne fikk den flytende dødsdrikken i krus fra et stort metallkar.

Giften drepte i løpet av 20-30 minutter.

The Color Archives/Imageselect

Lydopptak fra Jonestown dokument­erer at kultlederen kort etter fortalte tilhengerne sine at Jonestown snart ville bli stormet av militæret, og at de var nødt til å begå “revolusjonært selvmord".

Se video fra Jonestown etter massemordet:

Deretter oppfordret Jones tilhengerne til å innta en giftig cocktail av bl.a. cyanid mens væpnede menn sto vakt. Da myndighetene kom til Jonestown dagen etter, fant de 909 forgiftede lik i jungelkolonien.