Luftfoto av Jonestown-massakren

Jim Jones oppfordret tilhengerne sine til selvmord

Da mediene begynte å følge sekten Folkets Tempel tett, flyttet sektlederen Jim Jones medlemmene til Guyana i Sør-Amerika. Det ble deres siste reise.

Da mediene begynte å følge sekten Folkets Tempel tett, flyttet sektlederen Jim Jones medlemmene til Guyana i Sør-Amerika. Det ble deres siste reise.

The Color Archives/Imageselect

Jonestown-massakren fant sted den 18. november 1978, da over 900 medlemmer av sekten Folkets Tempel begikk masseselvmord i jungelen i Guyana. Sektmedlemmene ble ført i døden av lederen Jim Jones – en tidligere prest som på 1950-tallet grunnla en sekt som kombinerte elementer av kristendom og kommunisme.

Sekten fikk flere avdelinger i California, der den fikk flere tusen medlemmer.

Foto av sektleder Jim Jones

Jim Jones så på seg selv som en mellomting mellom Jesus og Lenin.

© Nancy Wong

Prest ble morderisk kultleder

Mannen bak Jonestown-massakren, Jim Jones, var en selvbestaltet prest og erklært kommunist.

På 1950-tallet grunnla han Folkets Tempel, som kjempet for sosial og rasemessig likhet og tiltrakk seg spesielt unge mennesker som ble trollbundet av den karismatiske Jones.

Med tiden utviklet kirken seg til en sekt med Jones som diktatorisk, paranoid leder. Det kom stadig flere historier om misbruk av medlemmer. Etter å ha ført over 900 mennesker i døden skjøt Jones seg i hodet.

Sektens aktiviteter på venstrefløyen førte til at mediene fulgte Folkets Tempel tett, og i 1977 valgte Jones å flytte sekten til Guyana i Sør-Amerika. Der opp­rettet han det utopiske minisamfunnet Jonestown.

Kort etter ble det sagt at sektens medlemmer ble holdt fanget, og i 1978 besøkte en statlig delegasjon Guyana for å granske påstandene. Under besøket ble fem medlemmer av delegasjonen drept av Jones’ folk.

Se luftbildene fra masseselvmordet:

Lydopptak fra Jonestown dokument­erer at kultlederen kort etter fortalte tilhengerne sine at Jonestown snart ville bli stormet av militæret, og at de var nødt til å begå “revolusjonært selvmord".

Se video fra Jonestown etter massemordet:

Deretter oppfordret Jones tilhengerne til å innta en giftig cocktail av bl.a. cyanid mens væpnede menn sto vakt. Da myndighetene kom til Jonestown dagen etter, fant de 909 forgiftede lik i jungelkolonien.