Cramers Art Rooms of Cherryvale, Kansas

Lovløse brødre herjet Vesten

Da brødrene Emmett, Gratton og Bob Daltons eldste bror Frank ble drept i tjeneste, bestemte de seg for å gå i brorens fotspor. Arbeidet på den riktige siden av loven viste seg imidlertid å være mer utfordrende enn som så.

Da en hestetyv i november 1887 skjøt og drepte den 28 år gamle visesheriffen Frank Dalton, valgte tre av hans yngre brødre, Grat, Bob og Emmett, å ta opp arven som lovens håndhevere.

Trass i edle hensikter hadde brødrene problemer med å holde seg på riktig side av loven. De ble tvunget til å slutte i tjenesten, men vant raskt fotfeste som fryktede lovløse.

Etter å ha utført en serie med bank- og togran i Oklahoma uten nevneverdig suksess, bestemte banden seg for at de ville rane to banker samtidig i hjembyen Coffeyville i Kansas.

Med denne dristige planen håpet de én gang for alle å skaffe penger nok til et bekymringsløst liv.

Men da ranene var i full gang, samlet væpnede innbyggere seg foran begge bankene. Og da de i alt fem bandemedlemmene kom ut, ble de møtt av kortvarig, men intens skyting.

Fire lokale innbyggere ble drept mens Dalton-banden også mistet fire av sine medlemmer: Bob Dalton, Grat Dalton, Bill Powers og Dick Broadwell.

Emmett Dalton overlevde hele 23 fulltreffere og en rygg plastret med hagl og fikk en livstidsdom for ugjerningene sine. Han ble imidlertid benådet etter 14 år og levde – på den riktige siden av loven – til 1937.