Portable Antiquities Scheme & Shutterstock
Herefordshire-skatten kriminelle

Stjålet vikingskatt solgt til undercover-etterforskere

I 2015 ble en av verdens største vikingskatter funnet med metalldetektor i England og solgt ulovlig til private samlere. Siden har det blitt jaktet på kjøperne – og nå skal endelig de første for retten.

Stjålne vikingmynter til en verdi av ti millioner kroner, britiske undercover-etterforskere og to menn som har sendt hemmelige opplysninger på SIM-kort.

Det høres ut som en spenningsfilm, men det er virkeligheten i England, hvor de to samlerne, Craig Best og Roger Pilling, er blitt arrestert og dratt for retten etter at de forsøkte å selge angelsaksiske mynter fra 800-tallet til politietterforskere som utga seg for å være amerikanske kjøpere.

De to mennene forsøkte i 2019 å selge de totalt 44 myntene til en verdi av 766 000 pund, selv om større historiske funn skal rapporteres til de britiske myndighetene.

Nå er rettssaken i gang, og mennene har nektet straffskyld. Aktor var imidlertid ikke i tvil i sin åpningstale: «Denne påståtte uskylden er noe juryen trygt kan avvise.»

Herefordshire-skatten gullring

I tillegg til mange mynter inneholdt Herefordshire-skatten også flere smykker, hvorav blant annet denne gullringen er funnet igjen.

© Portable Antiquities Scheme

Heldige metalldektektorentusiaster ble grådige

Myntene stammer fra Alfred den stores (871–899) regjeringstid og inkluderer en ekstremt sjelden såkalt to-keisermynt, som det bare finnes 13 av i verden. Mynten viser Alfred den store, kongen av Wessex, på den ene siden og Ceolwulf 2., kongen av Mercia, på den andre.

Det er interessant fordi Ceolwulf 2. senere ble skildret svært negativt i blant annet den angelsaksiske krøniken og ofte ses som en marionettkonge innsatt av vikingene. Men «to-keisermyntene» viser at det var en allianse mellom Alfred og Ceolwulf, og at hans dårlige omdømme kanskje ikke stemmer overens med virkeligheten.

De britiske myndighetene mener alle myntene de to mennene forsøkte å selge, stammer fra den enorme Herefordshire-skatten som ble funnet av to metalldetektorentusiaster i 2015. Den var en av de største vikingskattene noensinne, verdsatt til å ha en samlet verdi på over 150 millioner kroner.

Dessverre ble de to finnerne grådige og bestemte seg for at de ikke ville rapportere skatten til de britiske myndighetene – til tross for at det ville gitt dem en finnerlønn på rundt 40 millioner kroner. I stedet solgte de den i hemmelighet til private forhandlere.

Men ryktene gikk, og snart ble de to mennene arrestert og i 2019 dømt til henholdsvis 10 og 8,5 års fengsel. Størstedelen av den gamle vikingskatten var imidlertid allerede solgt videre.

«To-keisermynt» England

Man tror at Herefordshire-skatten ble begravd av en rik viking mellom 875 og 879.

© Portable Antiquities Scheme

Mennenes forklaringer holder ikke vann

Det var tilsynelatende en liten del av Herefordshire-skatten som to britiske politietterforskere som utga seg for å være henholdsvis en amerikansk samler og en myntekspert ble presentert for av Craig Best og Roger Pilling i 2019.

Under rettssaken er det blant annet kommet frem at mennene jobbet særdeles lyssky med salget, noe som slår beina under påstanden deres om at de ikke visste at myntene var ulovlige.

«Disse myntene er store penger. Jeg kan sende deg et SIM-kort med bilder hvis du ønsker det. Jeg vil ha 200–250 000 pund for dem, så gode er de», skrev Best i en e-post til den ene undercover-etterforskeren.

Gjennomgang av de tiltaltes søkehistorikk bekreftet også at de hadde søkt flere ganger på emner relatert til loven om besittelse av ukjente skatter. Derfor burde de ha visst at de skulle ha innberettet myntene.

Rettssaken pågår fortsatt.