Bridgeman Images & Shutterstock

Lynguide: Mafiaveldet i Italia

Mafiaen startet som godsforvaltere på Sicilia men ble i løpet av hundre år den mest beryktede kriminelle organisasjonen i verden.

Hvor lenge har mafiaen eksistert?

Ca. 1860-2006

Hvor huserte mafiaen?

Først Sicilia og senere resten av Italia, deler av Europa og USA.

Hvordan oppsto mafiaen?

Mangelen på effektive myndigheter på Sicilia gjorde at makten ble konsentrert hos forvalterne på de store godsene.

Forvalterne favoriserte sine egne familier og ansatte, og maktutøvelsen ble preget av korrupsjon.

Mafiaens virksomhet – kjent som Cosa Nostra («Vår sak») – ble mer og mer kriminell etter hvert.

Mange sicilianere utvandret til USA på begynnelsen av 1900-tallet, og den organiserte kriminaliteten fulgte med emigrantene.

Da Mussolini kom til makten i Italia på 1920-tallet prøvde han å svekke den nå mektige sicilianske mafiaen.

Men innsatsen ble avbrutt i 1943 da USAs hær invaderte øya med hjelp fra italiensk-amerikanske menn som hadde mafiakontakter, bl.a. Lucky Luciano.

Den sicilianske mafiaen hadde tidligere primært hatt base på landsbygda, men etter krigen infiltrerte de kriminelle organisasjonene både næringslivet og myndighetene i byene.

Narkotikasmugling ble en viktig inntektskilde for mafiaen, som nå arbeidet mer internasjonalt.

Fra USA overtok den italienske mafiaen ideen om et sentralråd for de viktigste mafiafamiliene fra slutten av 1950-tallet.

Rundt år 1900 hadde mafiaen etablert seg på den vestlige og landbrukspregede delen av Sicilia.

Byer med høy mafiaaktivitet

Byer med mindre mafiaaktivitet

Byer med lav mafiaaktivitet

Byer uten mafiaaktivitet

Hvorfor oppsto mafiaen?

På Sicilia, der mafiaen vokste fram i løpet av 1800-tallet, var jorda ofte eid av rike mennesker som ikke bodde på øya.

I stedet ansatte jordeierne lokale forvaltere som med tiden ble svært mektige fordi de kunne gi arbeid til mange fattige sicilianere.

Siden de italienske myndighetene heller ikke var særlig synlige på øya, utviklet forvalterne seg til mafiabosser som gjorde akkurat som de ville og favoriserte de menneskene som hjalp dem.

Mafia arrest 1980s

Fra 1980-tallet begynte det italienske politiet å slå hardt ned på mafiaen.

© AKG-Images/Mondadori Portfolio

Hva skjedde så?

Andre mafialignende organisasjoner opp­står flere steder i Italia – Camorra i Campania, ’Ndran­gheta i Calabria og Sacra corona unita i Puglia (Apulia).

Innbyrdes stri­dig­he­ter mellom og innad i disse kriminelle organisasjonene får rettsvesenet til å bekjempe mafiaen mer aktivt.

1981

Drapet på mafiabossen Stefano Bontate utløser en blodig mafiakrig.

1984

Tommaso Buscetta hopper av etter at sønnene hans blir myrdet og forteller senere alt han vet i politiavhør.

1986-67

Under Il maxiprocesso dømmes 344 personer for mafiarelaterte forbrytelser. De som blir frikjent myrdes av mafiaen.

1992

Giovanni Falcone, aktor i mafiarettssakene, blir drept i et bombeattentat.

1993

Corleone-mafiaens leder, Salvatore Riina, pågripes og dømmes til flere livstidsstraffer for drap.

2006

Riinas etterfølger, Bernardo Provenzano, pågripes etter at han i årene som boss har gjort mafiaen til en effektiv kriminell organisasjon igjen.