The Picture Art Collection/Imageselect
Kate Webster, henrettelse, William Marwood

Sparket hushjelp tok brutal hevn

Julia Martha Thomas var vant til ulydige hushjelper. Men den drikkfeldige og støyende Kate Webster overgikk dem alle, og etter kort tid sparket Mrs. Thomas henne. Det skulle hun ikke ha gjort.

Den velstående enken Julia Martha Thomas kunne ikke holde på tjenestepikene. Det visste alle i London-forstaden Richmond.

Gjennom årene hadde atskillige yngre kvinner flyttet inn og deretter i all hast ut av det nydelige treetasjes rekkehuset på Park Road.

Da den 30 år gamle Kate Webster flyttet inn i husets pikerom i 1879, var det få som forventet at hun skulle bli der lenge.

Men ingen kunne forestille seg hvor tragisk akkurat dette ansettelsesforholdet ville ende.

«Hun oppførte seg vemmelig mot meg.» Kate Webster om sitt offer, Julia Martha Thomas, 1879.

Alt gikk galt fra første stund. Mrs. Thomas var umulig å tilfredsstille, mente Webster.

«Når jeg var ferdig med arbeidet, gikk hun over det hele og sa at det ikke var godt nok. Hun oppførte seg vemmelig mot meg», fortalte hun senere.

Hun var langt fra lett å omgås, hun heller.

Hun forsømte ofte arbeidet for å gå på pub eller sove av seg rusen. Når hun drakk, ble hun sint og truende.

Den 28. februar 1879 hadde Mrs. Thomas fått nok.

«Sa opp Kate i dag», skrev hun i dagboken.

Det skulle bli hennes siste notat.

Krangel gikk for langt

Oppsigelsen gjorde Webster rasende.

På sin siste arbeidsdag, søndag 2. mars, overhøvlet hun Mrs. Thomas like før kirketid.

Da Mrs. Thomas kom hjem, ventet Webster på henne, fullere og mer rasende enn før. Hun var så truende at enken flyktet engstelig opp trappen for å gjemme seg på soverommet sitt i andre etasje.

Så langt kom hun ikke.

Webster innhentet henne og skjøv henne brutalt ned trappen.

Av frykt for at Mrs. Thomas skulle skrike og dermed tiltrekke seg naboenes oppmerksomhet, la Webster hendene om enkens hals og klemte til.

Kate Webster, Julia Martha Thomas, drap

Kate Webster hadde flere dommer for tyveri bak seg da hun ble ansatt hos enken Mrs. Thomas.

© Wikimedia Commons

For Webster var det om å gjøre å bli av med liket uten at naboene fattet mistanke.

Hun løste problemet ved å partere liket og koke kroppsdelene i den store kobberkjelen på kjøkkenet.

Dagen etter stappet hun knokler og kroppsdeler som ikke fikk plass i kjelen, inn i en trekasse og en bag og kastet det hele i Themsen.

Esken drev i land og ble funnet dagen etter.

Men politiet klarte ikke å identifisere liket, og ingen hadde savnet Mrs. Thomas ennå.

Webster dekket nemlig over forbrytelsen ved å kle seg i fruens klær og vise seg på gaten hver dag.

Det var først da flyttefolk begynte å bære møbler ut av huset 18. mars at naboene ante uråd.

En av dem spurte karene hvem som hadde bedt dem om å hente møblene. Da flyttemannen gløttet bort på Webster og svarte at det hadde Mrs. Thomas gjort, tok hushjelpen flukten.

«Jeg hogg av hodet med en rakekniv som jeg også brukte til å skjære kjøttet i biter med etterpå. Jeg brukte også en kjøttsag og en forskjærkniv til å skjære i stykker kroppen med.» Kate Webster, 1879.

Hevdet sin uskyld til det siste

Politiet ransaket straks huset. På kjøkkenet fant de blod, rester av bein og en fettkant på kobberkjelen.

Det var ikke spor etter Webster. Men avsenderadressen på et brev blant tingene hennes førte politiet til hjemstedet i Irland. Her fant de Webster, som straks ble ført til London.

Den 2. juli startet rettssaken mot Webster i London.

I retten fastholdt hun sin uskyld, men indisier og vitneutsagn førte til at hun ble dømt til døden ved henging.

Kate Webster, henrettelse, William Marwood

Den britiske sensasjonsavisen The Illustrated Police News publiserte tegningen av Websters henrettelse i en egen suvenirutgave.

© The Picture Art Collection/Imageselect

Webster går rolig døden i møte

Kate Webster ble henrettet i Wandsworth fengsel i det sørvestlige London kl. ni om morgenen den 29. juli 1879. Før det hadde hun tilstått sine synder for fengselets katolske prest.

Bøddelen trekker hetten over Websters ansikt

Det er en av Storbritannias mest kjente bødler, William Marwood, som skal fullbyrde straffen. Rett før henrettelsen trekker han en hette ned over Websters hode slik at ansiktet er skjult i dødsøyeblikket.

Løkkens plassering garanterer human henrettelse

På 1800-tallet ønsket britene å gjøre henrettelsene mer humane. Derfor brukte Marwood teknikken the long drop, som han hadde utviklet selv. Teknikken gikk ut på å utnytte den domfeltes kroppsvekt i fallet slik at døden inntraff så raskt som mulig.

Den 28. juli, kvelden før henrettelsen, brøt Webster sammen.

«Jeg hogg av hodet med en rakekniv som jeg også brukte til å skjære kjøttet i biter med etterpå. Jeg brukte også en kjøttsag og en forskjærkniv til å skjære i stykker kroppen med», fortalte hun blant annet.

Én enkelt gåte var uløst.

Politiet hadde ikke klart å finne Mrs. Thomas’ hode. Først da en hodeskalle som ifølge rettsmedisinerne etter all sannsynlighet hadde tilhørt den drepte, dukket opp i hagen bak et hus i London i 2010, kunne politiet endelig erklære saken for oppklart.