Teknologi ændrede spionageteknikker

Spioner kan være trege, gjøre feil eller gå over til fienden. Fra 1950-årene begynte etterretningstjenestene å utnytte mulighetene som den teknologiske utviklingen ga.

I 1955 gikk internasjonal spionasje inn i en ny æra – teknologiens. Det året tok CIA i bruk det høytflygende U2-spionflyet. Fra 21 000 meters høyde kunne piloten ta bilder av fiendens militære anlegg uten fare for å bli skutt ned.

Fem år senere greide Sovjet likevel å skyte ned et av flyene og ta piloten Gary Powers til fange, men toktene med U2-flyene fortsatte.

Da verden kom inn i romalderen, fulgte etterretningstjenestene med. Øst og vest sendte opp et ukjent antall spionsatellitter som avfotograferte hver cm2 av jordoverflaten.

Få historien om den første spionudveksling på Glienicker Brücke

Trestubben tjuvlyttet: På begynnelsen av 1970-årene satte CIA-agenter denne høyteknologiske trestubben nær en sov­jetisk militærbase. Stubben kunne snappe opp radio­kommunikasjonen i basen og overføre alt til CIAs hovedkvarter via en satellitt. Foto: International Spymuseum

Spiontunnel inn i Øst-Berlin: I 1955 gravde CIA sammen med den britiske tjenesten SIS en 450 m lang tunnel inn under Øst-Berlin. Formålet med “Operation Gold” var å tappe telefonledninger som førte til det sovjetiske militærhovedkvarteret i byen. En overløper avslørte imidlertid operasjonen, og derfor begynte russerne å sende villedende informasjon over telefonnettet. Foto: DK Images

Glidefly med jetmotor: Spionflyet U2 ble utviklet for å spionere bak fiendens linjer i stor høyde. I 1962 skaffet flyet bilder av atomrakettene som Sovjet var i ferd med å plassere ut på Cuba. Foto: Shutterstock

Flygende agent: Allerede under 1. verdenskrig eksperimenterte militæret med duer. Utstyrt med kameraer ble de sluppet fri nær fiendens linjer. Under flyturen sørget en fjærmekanisme for å utløse lukkeren og spole filmen frem. Med tiden ble kameraene mindre. Foto: International Spymuseum