Robert J. Fisch/Wikimedia Commons

9/11: De tre mest utbredte konspirasjonsteoriene

Konspirasjonsteoriene har florert etter terrorangrepet 11. september 2001 – fra de ekstreme til de mer sannsynlige. Vi har gått de tre mest utbredte nærmere etter i sømmene.

Noen av konspirasjonsteoriene fra terrorangrepet 9/11 går ut på at den amerikanske regjeringen og CIA sto bak, mens andre konspirasjonsteorier holder på at amerikanske myndigheter kjente til angrepet, men unnlot å gjøre noe – og kanskje til og med sørget for at angrepet ble så ødeleggende som det gjorde.

Selv om konspirasjonsteoriene har blitt grundig tilbakevist, fortsetter de å florere på nettet og få nye tilhengere. Her er tre utbredte konspirasjonsteorier - fra den mest ekstreme til den mer moderate.

1. LØGNEN

Den ekstreme konspirasjonsteorien: Alt var løgn

Ingen fly og ingen terrorister var involvert i 9/11– i stedet var angrepet et stort bedrag, nøye iscenesatt av den amerikanske regjeringen og CIA. Angrepet skulle ifølge konspirasjonsteoretikerne sikre at George W. Bush fikk et påskudd for å gå til krig i Midtøsten for å sikre seg tilgang på olje.

Konspirasjonsteoretikerne mener at bedraget ble gjennomført ved at tårnene og Pentagon ble truffet med raketter, kamuflert som fly ved hjelp av hologrammer. Tårnenes fall sørget store mengder dynamitt for, plassert på forhånd.

Før terrorangrepene 11. september 2001 ruvet World Trade Center, også kjent som "Twin Towers", over resten av byen. Med sine 417 og 415 meter var skyskrapene verdens høyeste bygninger da de sto ferdige i 1972.

© Attila JANDI/Shutterstock

Grunnen til at også bygning 7 i World Trade Center ble sprengt i stykker var at CIA-operasjonen hadde hatt sitt hemmelige hovedkontor her, og herfra hadde de også hatt god utsikt til at begivenhetene forløp planmessig på selve dagen.

Bygning 7 måtte falle for å utslette beviser. Også flystyrten i Pennsylvania var ifølge konspirasjonsteorien rent bedrag, og telefonanropene fra passasjerene om bord på de kaprede flyene var forfalskninger, og de pårørende var svindlere som arbeider for CIA.

VIDEO – Se angrepet fanget på video:

Video

Argumenter og tilbakevisning:

Konspirasjonsteorien baserer blant annet argumentene på at tårnene ikke ville kunne ha rast sammen slik de gjorde hvis det ikke hadde vært snakk om en kontrollert riving med dynamitt.

Konspirasjonsteoretikere argumenterer også for at de mange anropene fra passasjerene på de kaprede flyene var teknologisk umulig på daværende tidspunkt, fordi mobiltelefoner ikke fungerte – og fortsatt ikke fungerer – fra et fly. Konspirasjonsteoriens argumenter har blitt grundig tilbakevist.

Blant annet har en rekke ingeniører og andre fagfolk pekt på at en voldsom destabilisering av tårnenes konstruksjon til fulle forklarer måten tårnene falt på, og at de fleste telefonoppringningene fra flyene ikke ble tatt fra mobiltelefoner, men fra flyenes satellittelefoner.

Bare to av anropene ble foretatt fra mobiltelefoner, og det på tidspunktet da flyene fløy svært lavt.

VIDEO – Hør noen av anropene fra de kaprede flyene:

Video

2. KOMPLOTTET

Den moderate konspirasjonsteorien: Den amerikanske regjeringen visste at angrepene ville finne sted

Den amerikanske regjeringen kjente til terrorplanene 11. september, men gjorde ingenting for å stoppe angrepet. I stedet sørget regjeringen for å plassere dynamitt i de to tårnene og den tredje bygningen, bygning 7 i World Trade Center.

Dynamitten skulle sikre at terrorangrepet utviklet seg så ekstraordinært at Bush ville være sikker på å få støtte til krigføring.

Kl. 09:02 blir South Tower truffet mellom 77. og 85. etasje. Under 20 minutter tidligere, kl. 08:46 hadde North Tower blitt truffet mellom 93. og 99. etasje.

© Cliff/Flickr

Argumenter og tilbakevisning:

Denne konspirasjonsteorien har slått godt an i den amerikanske befolkningen, og seks år etter 9/11-angrepene viste en meningsmåling at 42 prosent av amerikanerne trodde på teorien i en eller annen form.

Blant intellektuelle har teorien imidlertid ikke vunnet gehør, selv ikke hos folk som normalt er sterkt kritiske til den amerikanske regjeringen.

Blant andre mener den venstreorienterte amerikanske filosofen Noam Chomsky, som ikke har høye tanker om verken Bush eller USA, at Bush-regjeringen aldri ville ha våget noe slikt, og at det nesten med sikkerhet ville kommet ut dersom den hadde gjort det.

VIDEO – Se tårnene kollapse:

Video

3. SKALKESKJULET

3: Den sannsynlige konspirasjonsteorien: Regjeringen brukte angrepet for å tjene egne interesser

Den amerikanske regjeringen hadde ikke noe med planleggingen og utføringen av 9/11-angrepene å gjøre, men brukte hendelsene som et påskudd for å føre krig i først Afghanistan og deretter Irak og andre midtøstenland, blant annet fordi USA ønsket adgang til olje.

Argumenter og tilbakevisning:

USA invaderte Afghanistan mindre enn en måned etter terrorangrepene 11. september.

Det er usannsynlig at en så storstilt amerikansk militæraksjon kunne planlegges på så kort tid, noe som taler for at planen om en invasjon av Afghanistan var i full gang lenge før terrorangrepene fant sted. Konspirasjonsteorien har ikke blitt tilbakevist.

Etter terrorangrepet så området ut som en slagmark. Stedet hvor "Twin Towers" hadde stått, fikk kallenavnet Ground Zero. I 2014 sto det nye One World Trade Center ferdig der de to tårnene hadde stått.

© Slagheap/Flickr