Public domain

Frankrike utleverer Røde brigader

Etter 40 års eksil blir syv italienske terrorister utlevert. I 1970-årene begikk Røde brigader ubeskrivelige grusomheter.

Syv terrorister var dømt in absentia og skal nå utleveres til Italia. For årtier siden ble de dømt for bl.a. drap under det italienerne kaller blyets år – perioden fra 1969 til 1980, da Italias venstre- og høyrefløy lå i krig med hverandre.

I 1980-årene ga Frankrikes sosialistiske president, François Mitterrand, italienske venstreekstremister lov til å søke tilflukt på den franske siden av grensen. Blant dem var medlemmer av terrorgruppenRøde brigader.

Amnestiet ble gitt på betingelse av at ekstremistene ikke fortsatte med sin terror, og at de ikke var dømt for noe alvorlig ved en italiensk domstol. Men reelt sett fikk alle eksil – uansett hvilke forbrytelser de hadde begått.

Siden har Frankrikes beskyttelse av italienske terrorister vært et stridspunkt mellom de to landene.

De røde brigader svøpte som regel sine myrdede ofre i terror-bevegelsens røde fane.

© Flanker

66-årig terrorist utleveres

Under president Macron har Frankrike endret holdning. Derfor slo fransk politi nylig til og arresterte syv medlemmer av Røde brigader og Lotta Continua (Kampen fortsetter). De var bl.a. dømt for drap, bortførelser og våpensmugling.

En av de syv pågrepne var Marina Petrella (66 år). Nyttårsaften 1980 drepte hun sjefen for politiet i Roma. Italienske politikere jubler over aksjonen.

“Minnet om de barbariske handlingene er levende i italienernes erindring”, uttalte statsminister Mario Draghi.