Ananas og spisse sko var ren utspjåking

Romerne spjåket seg til med enorme triumftog, mens husstander i 1700-tallets England kunne leie en ananas for en kveld når de ville signalisere suksess.

Tusenvis av offiserer, soldater og Romas fremste menn deltok i opptoget.

© Alamy/Imageselect

Romerske seierherrer blæret seg med triumftog

Få kunne vise seg frem som romerne, og når rikets hær vant en stor seier på slagmarken, ble det ikke spart på noe.

Ved hjemkomsten feiret felttogets hærfører seieren med et triumftog gjennom Roma. I prosesjonen inngikk bytter i form av slaver, gods og eksotiske dyr fra de erobrede områdene.

I opptoget deltok både offiserer, soldater og Romas ledende menn, men triumfen var en fest for alle borgere.

Turen gjennom byens gater kunne vare i flere dager, avhengig av mengden soldater og størrelsen på krigsbyttet. Noen opptog omfattet mange vognlass med kostbare kunstgjenstander.

Seierherren bekostet dessuten en rekke banketter, leker og annen underholdning mens prosesjonen sto på.

Festlighetene var åpne for både deltagerne i opptoget og vanlige romerske borgere.

  • Fordel: Triumftoget banet veien til makten. Opptog gjorde seierherren populær, slik at han lettere kunne bli valgt til et politisk embete.

  • Ulempe: Opptoget kostet romerne dyrt. Hærførerne brukte enorme summer på å overgå hverandre i overdådighet.

Elefanter viste makt: Det spektakulære dyret representerte Romas erobringer i Afrika. Samtidig symboliserte elefanten makt og styrke.

© Carole Raddato

Spisse sko signaliserte rikdom i middelalderen

Sko med lange, spisse snuter var siste skrik i middelalderen. Jo lengre, desto bedre, dikterte moten, og de lengste snutene stakk mer enn 60 centimeter frem.

Grunnen til populariteten var enkel: De lange skosnutene gjorde det umulig å arbeide, og skoene signalis­erte derfor rikdom og overskudd.

Det oppsiktsvekkende fottøyet ble etter sigende funnet opp i Polen, men var populært blant overklassens menn i stort sett hele Europa.

Franske adelsmenn elsket de spisse skoene.

© Bibliothèque de l'Arsenal

Ananas var statussymbol i 1700-tallet

Ananas var et ettertraktet statussymbol i 1700-tallets England.

Frukten råtnet ofte under overfarten fra Sør-Amerika, der den vokste naturlig, og dyrking i drivhus var dyrt og vanskelig.

En eneste ananas kostet derfor tusenvis av kroner, og rikfolk brukte frukten som dekorasjon ved fester og spesielle anledninger. Mindre velstående husstander kunne leie en ananas for en kveld.

Leide ananaser gikk på omgang til de råtnet.

© Shutterstock