19 mystiske gudefigurer funnet i Peru

Arkeologer i Peru har funnet 19 trefigurer i ruinene av Chan Chan, verdens største by av leire. De kan øke forståelsen av det stort sett ukjente Chimú-riket.

Arkeologene har i månedsvis forsiktig avdekket 19 figurer.

Arkeologer har funnet 19 trefigurer i ruinene av Chan Chan, hovedstaden i Chimú-riket, som lå på vestkysten av Peru i årene 850-1470.

De mer enn 750 år gamle figurene har menneskelige trekk, men forestiller muligens guder. De er rundt 70 cm høye og noen av dem er iført hvite leirmasker. Hver eneste figur har personlige trekk – én holder for eksempel et septer mens andre bærer på noe som ser ut som et skjold.

Figurene voktet passasje

Hver figur har sin egen utskårne plass i en 33 m lang gang. Den har sannsynligvis fungert som ­inngangen til en seremoniell plass bevoktet av gudene. ­

Opprinnelig har det vært ti figurer på hver side av gangen, men én figur har blitt angrepet av termitter og er nesten borte.

By av leire har vært under utgraving i 50 år

Chan Chan kom på UNESCOs verdensarvsliste i 1986, og byen er med sine 20 kvadratkilometer den største byen i verden bygd av adobe (leirholdig jord blandet med strå og halm som ble tørket i solen).

Byen var den største i Sør-Amerika i flere hundre år og skal ha hatt opp imot 60 000 innbyggere. Byen falt, sammen med hele Chimú-riket, til inkaene i 1470-årene.

Utgravningene i området har vært i gang siden 1969, men store deler av området er stadig stort sett urørt. Utgravningen av gangen med de 19 gudene begynte for eksempel først i juni 2018.