20 mystiske hull funnet ved Stonehenges steinaldernabo

Forskere i England har funnet spor etter en enorm konstruksjon fra steinalderen som hittil har blitt oversett.

Forskere i England har funnet spor etter en enorm konstruksjon fra steinalderen som hittil har blitt oversett.

Shutterstock

De britiske arkeologene som er en del av gruppen “Stonehenge Hidden Landscapes Project”, har gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse.

Få kilometer fra Stonehenge (bygget ca. 2500 f.Kr.) fant en engelsk arkeolog et annet fortidsmonument fra steinalderen i 1810: Durrington Walls. Og nå har arkeologene funnet 20 enorme hull som omkranser fortidsminnet.

Hullene er 10 m i diameter og 5 m dype. Det er funnet beinfragmenter i dem som viser at de ble gravd på samme tid som Durrington Walls ble oppført.

I steinalderen var Durrington Walls en av Nord-Europas største byer, og forskerne trodde til å begynne med at det var snakk om vannhull som folk hadde gravd for å skaffe vann til husdyrene.

Men da det gikk opp for arkeologene at hullene dannet en sirkel på 2 km i diameter med Durrington Walls i sentrum, begynte de å arbeide ut fra en ny tese.

Nå mener arkeologene at de store hullene var en form for religiøs og seremoniell markering.

Arkeologene har tatt en rekke jordprøver fra de ca. 4500 år gamle hullene.

© Stonehenge Hidden Landscapes Project

“Hvis det foregikk mange religiøse fester inne i Durrington, både med og uten ofringer, så representerer kanskje denne sirkelen grensen for hvor langt kveget fikk bevege seg foran prestene," foreslår Richard Bates, professor ved University of St Andrews i Skotland.

Men Bates og resten av teamet bak undersøkelsen poengterer likevel at de på ingen måte kan utelukke at hullene samtidig kan ha tjent som oppsamlingssted for vann.

Forskerne mangler også viten om hvordan lokalbefolkningen har visst hvor de skulle plassere de enkelte hullene for å få til den sirkulære formen.