University of Durham
Spanien Stele

3000 år gammel kriger var kledd i kvinneklær

Krigeren fra bronsealderen har tydeligvis en penis, men bærer et halskjede og et hodeplagg som ellers bare forbindes med kvinner. Funnet får forskerne til å revurdere sitt syn på kjønn i bronsealderen.

Under utgravninger i det 3000 år gamle Las Capellanías gravkomplekset i det sørvestlige Spania har arkeologer avdekket en stele (vertikal flat stein med dekorasjon eller inskripsjon, red.) som har en hittil usett blanding av elementer fra både menn og kvinner.

Steler fra bronsealderen er langt fra et uvanlig funn for arkeologene på den iberiske halvøya. Siden slutten av 1800-tallet er det funnet over 300 avbildninger av menn eller kvinner, sannsynligvis viktige personer i området. Derfor vet arkeologene også nøyaktig hva de skal kikke etter når de skal finne ut av om man har å gjøre med en mann eller en kvinne på en av de 3000 år gamle steler – eller det trodde de i hvert fall.

Det nyoppdagede steinmonumentet forestiller et menneske, og ansiktsuttrykk, hender og føtter er godt synlige. Det samme er personens kjønnsorganer, som tydeligvis er mannlige. Personen bærer også to sverd og vurderes derfor til å være en kriger.

Krigeren bærer imidlertid også et hodeplagg og et halskjede, noe som er sett ofte før, men tidligere bare på avbildninger av kvinner.

Nå mener arkeologene at denne blandingen av tradisjonelle kjønnsstereotypier tvinger oss til å revurdere hvordan forhistoriske iberiske samfunn så på kjønn.

Oppfattelsen av kjønn kan ha vært kompleks

Stelen ble oppdaget av arkeologer fra det store internasjonale Maritime Encounters-prosjektet, som er sponset av Göteborgs Universitet og har bidragsytere fra Sevilla, Durham og Southampton Universitet.

Ved siden av stelen fant forskerne kremerte menneskeknokler, noe som ikke etterlater noen tvil om at stelen var plassert som en gravmarkør eller gravstein. Det er imidlertid tvilsomt om de kremerte knoklene vil avsløre så mye om den avdøde.

Stelen ble funnet i nærheten av den spanske byen Cañaveral de León og er den tredje som er funnet i samme gravkompleks. Stelene er typisk 50 cm til flere meter høye og dekorert med bilder av mennesker, enten i positur eller i en eller annen form for handling. Formålet var vanligvis å hedre en viktig person, død eller levende.

Spanien, stele

En annen stele funnet i Spania viser tydelig den type hodebekledning og halskjede som også pryder den nylig oppdagede stelen.

© Ángel M. Felicísimo

Frem til nå har man antatt at menn og kvinner som er avbildet på de inngraverte stelene hadde bestemte samfunnsroller som var kjønnsdelt. Såkalte "krigersteler" ble alltid antatt å være mannlige, mens steler med det karakteristiske hodeplagget ble antatt å avbilde kvinner.

“Stele 3 fra Cañaveral de León endrer alt dette”, heter det i en pressemelding fra University of Durham. "Den kombinerer trekk fra "hodeplagg"- og "kriger"-typene og viser at de sosiale rollene som avbildes i disse standardiserte ikonografiene var mer flytende enn tidligere antatt.

Om det dreier seg om en mann i kvinneklær, eller kanskje til og med en person som definerte seg som transkjønnet, vet ikke arkeologene. De mener imidlertid at deres kolleger fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag kan ha trukket forhastede konklusjoner basert på datidens kjønnsroller når de karakteriserte noen av de 300 skjelettene som ble funnet.

"Det viser at mange av antagelsene våre er feil", uttaler Dr. Marta Díaz-Guardamino, arkeolog ved University of Durham og en av hovedforskerne bak utgravningen. "Disse studiene markerer et før og etter i den vitenskapelige tolkningen av disse vakre forhistoriske skulpturene."

Tidligere funn må revurderes

Forskerne mener at det er behov for en fullstendig revurdering av hvordan man har sett på de dekorerte steinene.

For eksempel har de fleste steler som er funnet på den iberiske halvøya i årenes løp blitt gravd ut av bønder som pløyde åkre eller anleggsarbeidere som bygde veier. Det betyr at mye kunnskap aldri ble registrert etter dagens standarder for arkeologi.

Basert på funnene i Las Capellanías mener arkeologene at alle steler kan ha vært en del av gravkomplekser, selv om det ennå ikke er funnet egentlige graver ved mange av de tidligere funnstedene.