350 år gammelt ridderhjerte funnet i enkes grav

Da den franske ridderen Toussaint de Perrien døde sju år før sin kone, fikk hun hjertet hans balsamert slik at hun kunne ta det med seg i graven da hun selv døde.

Ved hjelp av inskripsjonen på det hjerteformede blyskrinet har forskerne fastslått at hjertet tilhørte Louise de Quengos avdøde mann.

© Rozenn Colleter/INRAP

Selv om den franske adelskvinnen Louise de Quengo døde i 1656, har hun fortsatt både klær og sko på sin nesten intakte kropp.

Men det som for alvor overrasket arkeologene da de fant henne i en blykiste, var det hjerteformede blyskrinet som lå sammen med henne i graven.

For inne i skrinet lå et balsamert menneskehjerte.

Begravet med mannens hjerte

Arkeologer fra Frankrikes nasjonale institutt for bevarende arkeologisk forskning (INRAP) undersøker for tiden 1380 graver i byen Rennes vest i Frankrike.

Gravene stammer fra mellom 1400- og 1800-tallet, og det er blant disse gravene at Louise de Quengo og det balsamerte hjertet har dukket opp.

Ifølge inskripsjonen i det hjerteformede skrinet tilhørte hjertet Louise de Quengos mann, ridderen Toussaint de Perrien.

Han døde sju år før sin kone, og forskerne regner med at hjertet hans ble fjernet fra kroppen hans før han ble begravd, og at Louise de Quengo oppbevarte det frem til hun døde.

Øverst til høyre ses Louise de Quengos bevarte lik.

© Rozenn Colleter/INRAP

Spektakulært funn

Arkeologene kaller funnet av Louise de Quengo og hjertet for spektakulært. Særlig fordi CT-skanning har vist at Louise de Quengos eget hjerte mangler i kroppen hennes.

De regner med at hjertet hennes har blitt plassert i mannens grav.

Og ifølge Rozenn Colleter, som står bak et nytt studium av gravene i Rennes, må det balsamerte hjertet ikke bare ses som en romantisk gest, men også som en vitenskapelig mulighet som kan bidra til ny kunnskap om begravelsesritualer i Europa.