John McCarthy
Melckmeytin hylky, Islanti

3D-animasjon tar deg med ned til Islands eldste vrak

Australske eksperter i digital arkeologi har laget en 360-graders animasjon som gjør det mulig å dykke ned til Islands eldste identifiserte vrak. Det over 350 år gamle vraket har en helt spesiell forhistorie.

Den 16. november 1659 gikk det nederlandske handelskipet Melckmeyt ned i en voldsom storm utenfor vestkysten av Island - midt under en hemmelig misjon.

Nå, 360 år senere, har australske eksperter i digital arkeologi gjort det mulig for alle å dykke ned til vraket, som ble funnet i 1992.

360 grader virtuelt dykk

De australske ekspertene har samarbeidet med marinarkeologer fra Islands universitet om å lage en 360-graders virtuell dykkeropplevelse.

Her kan man utforske restene av skipet slik det ligger på havbunnen i dag – det virtuelle dykket kan tas både på smartphone og PC.

Under dykket får brukeren informasjon om skipsrestene som kan ses. Under den siste delen av vrakdykket er det mulig å se skipet slik det opprinnelig var.

Forsøkte å snyte danskekongen

Melckmeyt var et 33 m langt, nederlandsk handelskip som i 1659 seilte til Island i et topphemmelig oppdrag. Island hørte på det tidspunkt under Danmark, som hadde monopol på handel med øya.

Men grunnet et svensk overraskelsesangrep på København tidligere samme år kunne de danske forsyningsskipene ikke lenger seile til Island. Det utnyttet en gruppe nederlandske handelsmenn som sendte en liten flåte av handelsskip under falske, danske flagg til øya for å høste rask fortjeneste. Blant skipene var Melckmeyt.

Flåten ble godt mottatt av islendingene, men da fartøyene skulle seile tilbake, ventet Melckmeyts kaptein for lenge, og skipet gikk ned i en plutselig storm.

Den virtuelle animasjonen er laget til en nyåpnet utstilling på Reykjaviks Maritime Museum.

Video