400 år gammelt skipsvrak kalles "tiårets funn"

Utenfor kysten av Portugal har dykkere oppdaget et svært godt bevart handelsskip på havets bunn. Lasten inneholder blant annet 400 år gammel pepper og porselen, og funnet kalles et av de viktigste i Portugals historie.

Dykkerne fotograferer alle vrakdeler før de skal graves ut og trekkes opp av vannet.

Et samarbeid mellom portugisiske arkeologer og dykkere har resultert i funnet av et 400 år gammelt handelsskip som sannsynligvis seilte mellom Europa og India.

Skipet ble funnet utenfor havnebyen Cascais, der det ligger tolv meter under havets overflate. Mesteparten av vraket er fortsatt begravd i sand, og kulden i det dype vannet har sikret at skipet er svært godt bevart, noe som er sjeldent for skipsvrak ved den varme portugisiske kysten.

Skipet var lastet med pepper og porselen

"Ut fra et kulturarvsperspektiv er dette tiårets funn", uttaler prosjektleder Jorge Freire til Reuters.

Undersøkelser av vraket tyder på at det er i bedre stand enn skipet Nossa Senhora dos Mártires, som ble funnet i 1994. Det var ellers det hittil klart best bevarte portugisiske handelsskipet fra 1500-1600-tallet.

I vraket er det allerede funnet pepperkorn, biter av kinesisk porselen og skjell fra kaurisnegler, som ble brukt som betalingsform ved kjøp av slaver i Afrika. Ni bronsekanoner ligger også sammen med skipet på havets bunn, våpenskjoldet på dem avslørte at skipet må ha sunket mellom 1575-1625.

Utgravingen har bare akkurat begynt

Arkeologene har ennå ikke kunnet avgjøre akkurat hvilket skip det dreier seg om, og om det er kjent fra andre kilder. Men utgravningen vil sannsynligvis ta flere år og by på mange godt bevarte funn fra skipets last som kan kaste ytterligere lys over den ivrige handelen mellom Asia og Europa på 1600-tallet.