4500 år gammelt ­gravkammer stråler ennå

Under restaureringen av en faraos falleferdige gravkompleks har arkeologer ­funnet et nytt gravkammer fylt med vakre veggmalerier.

De nesten 4500 år gamle veggmaleriene skal naturligvis restaureres, men er allerede i svært god stand.

En arkeologisk utgravning i den enorme gravplasset Sakkara i det nordlige Egypt har resultert i funnet av et vakkert dekorert gravkammer fra rundt 2400 f.Kr.

Ifølge hieroglyfer i kammeret er det bygd til embetsmannen Khuwy, som arbeidet under farao Djedkare, som regjerte fra ca. 2414–2375 f.Kr. og var en av de lengstsittende faraoene i Egypts gamle rike (ca. 2686-2181 f.Kr.).

Ble funnet ved en tilfeldighet

Utgravningen ble egent­lig satt i gang for å restaurere og støtte opp Djedkares store gravkompleks, som var utsatt for så voldsomme plyndringer i antikken at selve fundamentet var blitt ustabilt.

Da området ble avdekket fant arkeologene den skjulte nedgangen til Khuwys grav. Graven besto av hele fem rom, men heller ikke her var arkeologene de første som hadde vært på besøk:

“Det virker som om det innerste gravkammeret har huset en stor sarkofag i kalkstein, men denne er helt ødelagt av gravrøvere i antikken”, forteller lederen av utgravingen, Mohamed Megahed.

Arkeologene fant imidlertid noen av Khuwys mumifiserte rester i rommet til sarkofagen.

Vakre vegger står ennå

På tross av gravrøvernes ødeleggende fremferd står de vakkert dekorerte veggene i den midterste hallen igjen nesten uten skader. De forestiller ofringer av blant annet kyr og andre dyr som Khuwy skulle ha med seg inn i det neste livet.

På endeveggen sitter Khuwy selv ved et stort offerbord med blant annet mat og vin.