Selv om det er snakk om et kulturminne, ­mottar ikke de to mennene finnerlønn fra staten ettersom funnet ble gjort i arbeidstiden.

700 år gammelt sverd stakk opp av jorden

Et svært sjeldent og godt bevart sverd er funnet under ­kloakkutgravninger i danske Aalborg. Eieren døde sannsynligvis i kamp.

15. februar 2019 av Bue Kindtler-Nielsen

To anleggsarbeidere fikk sitt livs overraskelse da de gravde i Aalborg sentrum. Plutselig oppdaget de nemlig en skarp klinge i gravemaskinens skuffe. Det ble raskt tydelig at klingen var intakt og sverdet i god stand.

Arkeolog Kenneth Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum ble tilkalt, og han kunne fortelle dem at de sto overfor en virkelig sensasjon. 

Et svært sjeldent funn 

Det 112 cm lange sverdet er fra 1300-tallet og svært sjeldent, for sverd i denne perioden var kostbare. De aller fleste blir derfor funnet i krigergraver der de er begravd med sin eier. Her var det ingen grav å spore.

“Kanskje den merkelige plasseringen kan være betinget av hendelser av en ­mer voldelig karakter enn en ­begravelse”, forklarer Kenneth Nielsen.

Sverdet viser spor etter kamp

På store deler av 1300-tallet var Danmark pantsatt til grever i Holstein, noe som resulterte i borgerkrigs­lignende tilstander. Det kan ha vært disse makt­kampene som førte til at eieren ble angrepet. 

Ytterligere undersøkelser har vist kampskader som tyder på at 3-4 slag ble parert med  ­ sverdet før eieren mistet det i den oppkjørte sørpen rett utenfor byens ­daværende voll.

Nå skal det flotte sverdet renses og konserveres før det vil kunne ses på Aalborg Historiske Museum.

Sverd på 1300-tallet:

  • Var så dyre at de ­primært var forbeholdt den kjempende adelen.
  • Ble smidd i stål, men en såkalt blodrille som gikk langs klingen kunne holde vekten nede på rundt ett kilo. 

Kanskje du er interessert i