Peter Astley/PNBS/Public Domain
Henrik 8. med gullmynt

Amatør med metalldetektor finner gullmynter fra Henrik 8.s tid

En fersk metalldetektorentusiast har funnet en samling sjeldne mynter fra Henrik 8.s tid. Hvis de selges på auksjon, kan det bli en lukrativ affære.

66 år gamle Peter Astley hadde bare hatt metalldetektoren sin i ett år da han ble med andre entusiaster på metallsøking i nærheten av Ashcombe Park Hall i Staffordshire i England.

Astley valgte å gå litt bort fra gruppen og lete i et annet felt enn de andre.

Og det var en god strategi for Astley:

"Jeg fikk et signal og gravde nedover. En klump dukket opp, og jeg brøt den fra hverandre, og der lå ansiktssiden av en håndhamret gullmynt og skinte i sollyset."

Det viste seg å være to gullmynter fra Henrik 8.s regjeringstid som hang sammen, og snart fulgte ytterligere sju lignende mynter.

Hvordan myntene havnet i jorden i nærheten av Ashcombe Park Hall, er fortsatt uvisst. Men området var en gang i tiden klostergods, og de kan ha blitt gravd ned da Henrik 8. oppløste klostrene og konfiskerte verdiene deres.

Kan være verdt mye penger

Peter Astley har, slik engelsk lov krever, rapportert funnet sitt til myndighetene.

De må nå avgjøre om et lokalt museum skal ha forkjøpsrett til myntene.

Hvis Peter Astley får beholde myntene, kan han velge å selge dem som han vil.

Middelaldrende mann med gullmynter

Peter Astley viser stolt frem funnet sitt - etter bare ett år som metalldetektorentusiast har han gjort et funn de fleste bare kan drømme om.

© Peter Astley/PNBS

De anslås å kunne innbringe opptil 390 000 kroner på auksjon.

Halvparten av beløpet må imidlertid gå til eieren av tomten der myntene ble funnet.