Konserveringscenter Vejle
Gullsmykke med inngravering

Amatørarkeolog finner enorm gullskatt i Danmark

En nybegynner med metalldetektor har gjort et av danmarkshistoriens viktigste gullfunn.

Som fersk amatørarkeolog med metalldetektor har du flaks hvis du finner en gammel mynt eller en hestesko. Men for Ole Ginnerup Schytz ventet et større funn da han med sin splitter nye metalldetektor gikk en tur på jordene til en venn litt utenfor Jelling i Danmark.

Her kom han på sporet av et av danmarkshistoriens kvalitativt største gullfunn, som nå er blitt gravd ut av arkeologer fra Vejlemuseene.

Opp av bakken kom den ene fantastiske gullgjenstanden etter den andre. Romerske gullmynter som var blitt omgjort til vakre smykker og rikt dekorerte gullmedaljer med runeinnskrifter og motiver som kan stamme fra norrøn mytologi.

Gravd ned etter klimakatastrofe

Den enorme skatten, som må ha vært uvurderlig i sin samtid, ble gravd ned i et langhus engang på 500-tallet e.Kr. - trolig av en rikmann.

"Bare et medlem av samfunnets absolutte elite har kunnet samle en skatt som den som er funnet her", uttaler forskningssjef Mads Ravn fra Vejlemuseene.

© Garrett Metal Detectors

Elektromagnetisme finner skatten

Arkeologene formoder at skatten er blitt gravd ned i perioden etter år 536 e.Kr., da et stort vulkanutbrudd førte til en global klimakatastrofe.

Den påfølgende hungersnøden førte til uroligheter og kriger, og verdigjenstander ble gravd ned enten av sikkerhetshensyn eller som offergaver som skulle blidgjøre gudene.