Amatører med metalldetektorer finner sjelden bronseskatt

Et brødrepar fra Stjørdal har med hver sin metalldetektor funnet i alt 24 bronseøkser som skal være rundt 3000 år gamle. Funnet er sjeldent for Skandinavia, sier arkeolog.

Joakim og Jørgen Korstad har funnet til sammen 24 øksehoder av bronse på et jorde utenfor Trondheim.

© Jørgen Korstad

De to brødrene Joakim og Jørgen Korstad har møysommelig trasket rundt på et jorde ved Hegra i Stjørdal, rundt fire mil fra Trondheim.

Og det har vært mye piping å hære fra metalldetektorene deres, for de har funnet til sammen 24 øksehoder, et spydhode og et knivblad av bronse. De har også funnet et stykke av det som kan være en lur av bronse – et blåseinstrument.

Funnene er gjort mellom januar og slutten av april i år. Allerede da de første gjenstandene ble funnet kontaktet de arkeolog Eirik Solheim, som straks sperret av området.

For brødrenes funn har stor arkeologisk verdi.

Kan være offer til gudene

Solheim vurderer funnene til å stamme fra mellom 1100 og 500 f.Kr., som er tiden for den sene bronsealderen.

Funnet er det arkeologer kalt et depotfunn. Det er betegnelsen for gjenstander som ikke har noe med begravelser av mennesker å gjøre, men som ha havnet i jorden som midlertidig oppbevaring eller som et religiøst offer.

Begge forklaringer kan være riktige for dette funnet, sier arkeolog Merete Moe Henriksen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ingen bevis før nå

Det er aldri tidligere funnet så mange bronseøkser på det samme sted i Norge, og det er sjeldent både i norsk og skandinavisk sammenheng, sier Merete Moe Henriksen.

Arkeologer har lenge hatt en formodning om at det har levd mennesker i dette området for rundt 3000 år siden, men de har ikke funnet bevis på det før nå.