Angkor Vat omringet av mystiske konstruksjoner

Ved det kjente tempelet Angkor Vat i Kambodsja har forskere funnet tårn og store spiralformede strukturer under jorden.

De åtte tårnene ble bygget på begynnelsen av 1100-tallet, der Angkor Vat og inngangsporten til anlegget var under bygging.

© khmer archaeology lidar consortium & t. sonnemann/eth zürich

Åtte tårn og restene av et stort spiralformet område av sand er oppdaget under jorden ved det mektige tempelet Angkor Vat i Kambodsja.

Forskere fra University of Sydney gjorde den overraskende oppdagelsen ved hjelp av blant annet georadar-teknologi. Med denne metoden kan man se hva som gjemmer seg under eksisterende bygningsmasse uten å måtte grave først. Oppdagelsen innebærer at ruinområdet er større enn fagfolk hittil har antatt.

Oppdagelsen avslører gammelt tempel

Ifølge forskerne omkranset tårnene et mindre tempel som ble brukt under byggingen av Angkor Vat. Da det nye tempelet sto ferdig, ble tårnene revet.

Det spiralformede området var laget av sand og fungerte som tempelets hage. Her ble ritualer utført og måltider inntatt.

Området var i bruk på 1100-tallet, da det ble gravd ut en kanal gjennom det. Undersøkelsen førte også til funn av boliger og innsjøer som har vært brukt av de som arbeidet ved tempelet.

Sti-systemet løper langs sørsiden av
tempelet Angkor Vat og danner et område på over 1500 x 600 meter.

© khmer archaeology lidar consortium & t. sonnemann/eth zürich

Angkor Vat var en gave

  • Kong Suryavarman 2. fikk bygd hindu-tem- pelet fra 1113 til 1150.

  • Tempelet ble bygd til ære for guden Vishnu.

  • Angkor Vat er i dag det best bevarte tempelet i ruinområdet.