Arkeolog finner Europas eldste tekst

Restene av en gresk søppelhaug har avslørt Europas eldste lesbare tekst. Det 3500 år gamle funnet tyder på at skrift var mer utbredt enn hittil antatt.

Tegnene på leirtavlen er skrevet på skriftspråket linear B – en tidlig form for gresk som ble brukt i blant annet Mykene.

En liten leirtavle som er funnet i Hellas, har vakt jubel i forskerkretser. Teksten som er risset inn på leirtavlen, har vist seg å være 3500 år gammel. Det er den eldste lesbare teksten som noensinne er funnet i Europa.

«Den ene siden har en liste med navn og tall, mens den andre har et verb som er relatert til produksjon», sier utgravningsleder og arkeolog Michael Cosmopoulos fra University of Missouri.

Leirtavlen ble funnet på en liten søppelplass like ved en rekke mykenske ruiner i det sørlige Hellas. Ifølge Cosmopoulos er det tilfeldigheter som har gjort at tavlen er bevart. Mykenerne satte nemlig fyr på søppelplassen, og dermed ble leirtavlen herdet.

Mykene dominerte den østlige delen av Middelhavet fra rundt 1600-1100 f.Kr.

Så langt har utgravningene blant annet avdekket rester av terrasser, et anlegg for kunstig vanning og enkelte veggmalerier. Leirtavlen er likevel den største overraskelsen fordi denne typen tavler tidligere bare er funnet i palasser. Det nye funnet indikerer dermed at skrivekunsten kan ha vært mer utbredt i oldtiden enn forskerne hittil har trodd.