Stanisław Staszic Muzeum Hrubieszów
Vandaler skat Polen

Arkeologene jubler: Bonde finner vandalenes skatt

Arkeologer har gravd ut 5,5 kg sølvmynter som trolig ble gjemt da barbarene veltet inn over nåtidens Polen på slutten av 100-tallet.

Under en spasertur på et oppløyd jorde utenfor byen Lublin i Øst-Polen støtte en lokal bonde på en uvurderlig sølvskatt.

Da arkeologer ble tilkalt, fant de 1753 romerske sølvmynter.

Ifølge eksperter er det snakk om en av de største romerske skattene som noensinne er funnet i Polen.

"Denne skatten blir den polske arkeologiens kronjuvel," erklærer Andrzej Kokowski fra Det arkeologiske institutt i Lublin ifølge flere medier.

Gravd ned av vandalene

Oppløying av jorden hadde spredt myntene ut over et stort område, men opprinnelig kan de ha ligget nedgravd i et skrin.

De yngste myntene stammer fra annen halvdel av 100-tallet e.Kr. På den tiden holdt vandalene - en germansk stamme - til i området.

Men fra Skandinavia veltet en annen germansk stamme, goterne, inn over området på sin lange reise ned mot Sør-Europa, og vandalene kunne ikke stå imot dem.

Vandaler skat Polen

Allerede i oldtiden fikk vandalene ord på seg for å være barbarer som plyndret og ødela alt de kom over. Men de var langt fra de verste.

© Lanmas/Imageselect

Stammer kanskje fra ran

Men tallrike krigergraver fra denne tiden viser at vandalene kjempet hardt.

De polske arkeologene tror at sølvskatten ble gravd ned av vandalene da de flyktet. De håpet utvilsomt at de en dag kunne vende tilbake og grave opp skatten.

Men det skjedde aldri. Hvor vandalene opprinnelig fikk myntene fra, er uvisst. De kan være røvet fra romere eller tjent på handel.