Matthew J. Adams/Shutterstock
Tel Megiddo, Legio, Legio Ferrata

Arkeologer finner et blodrødt romersk amfiteater

Forskere har avdekket et nesten 2000 år gammelt amfiteater i en romersk militærleir ved den bibelske dommedagsbyen Armageddon eller Tel Megiddo i Israel. Fargevalget i bygningen er svært utradisjonelt.

Amfiteateret i den gamle romerske militærleiren Legio i Israel ligner umiddelbart på forlystelsesplassene som romerne etterlot seg overalt i sine landområder.

Men bygningen er ikke noe vanlig amfiteater. Teateret er ikke bygget for underholdning, men for blodig alvor. Det var her den romerske 6. legionen Ferrata – "de jernkledde" – trente til kamp. Og arenaens funksjon gjenspeiles i fargevalget.

Veggene er malt røde, som blodet som flyter i kamp, ifølge undersøkelser utført av israelske og amerikanske arkeologer.

Elektromagnetisme avdekket militærleir

Forskere har kartlagt den nesten 2000 år gamle romerske leiren ved hjelp av elektromagnetiske bølger, som gjør det mulig å avdekke strukturene av for eksempel bygninger under bakken.

Under de påfølgende utgravningene utforsket arkeologene amfiteateret, som var treningsområdet for "de jernkledde", et navn som trolig kommer av at legionærene bar rustning.

Legionen ble grunnlagt av Julius Cæsar under gallerkrigen i år 52 f.Kr. og kjempet deretter i kriger over hele den romerske verden.

Soldatene ble sendt til Legio for å sikre ro og orden etter Bar Kokhba-opprøret, et jødisk opprør som truet den romerske okkupasjonsmakten i årene 132–136.

Tel Megiddo, Legio, Legio Ferrata

Siden 2002 har arkeologer utforsket leiren, som huset rundt 5000 legionærer.

© Jezreel Valley Regional Project

DNA skal avsløre legionærenes opprinnelse

Funnet er sjeldent, understreker Matthew J. Adams, en av utgravningslederne.
"Denne typen amfi - for hæren, ikke for allmennheten – er uten sidestykke i regionen", sier Adams til mediet Live Science.

Omfattende utgravninger fortsetter også i Legio, som ligger like sør for Tel Megiddo, det bibelske Armageddon der det siste slaget på dommedag angivelig skal finne sted.

Arkeologene samler blant annet inn DNA-prøver fra gravplassen utenfor leiren. Forskerne håper at prøvene vil gi dem et innblikk i legionens etniske sammensetning og hvordan romerne rekrutterte de "jernkledde" soldatene.