Arkeologer finner kinesiske skjeletter på romersk gravplass

På en rundt 1800 år gammel gravplass i London har britiske arkeologer gjort et høyst overraskende funn: De jordiske restene av to kinesiske menn.

Funnet av to kinesiske skjeletter i London åpner for helt nye teorier.

Britiske arkeologer har gjort en oppdagelse som viser at oldtidens to stormakter, Romerriket og Kina, hadde tettere kontakt enn forskerne hittil har trodd.

På en romersk gravplass i London har arkeologer gravd ut 22 skjeletter fra 100-300-tallet e.Kr. Analyser viser at to av de avdøde stammer fra Kina.

Historikerne har lenge visst at romerne og kineserne handlet med hverandre, men funn av asiatiske skjeletter er ekstremt sjeldent, fordi handelen ofte foregikk gjennom mellommenn. Derfor har arkeologene bare én gang tidligere funnet asiatiske skjelett fra romertiden.

Slaver eller kjøpmenn

Forskerne har ennå ingen klare teorier om hvorfor de to kineserne befant seg i London, som var okkupert av romerne i 43-410 e.Kr. De kan ha vært for eksempel slaver eller handelsfolk.

“Mange folk reiste over store avstander i oldtiden for å gjøre forretninger. Andre reiste på grunn av yrket – hvis de for eksempel var i militæret – eller sosial status, som at de ble tatt som slaver”, sier arkeolog Rebecca Redfern, som har undersøkt knoklene.

Kan være født i London

Analyser av de 20 andre skjelettene åpner imidlertid opp for en helt tredje fortolkning. Fire av de døde stammer nemlig fra Afrika, mens fem er fra middelhavsområdet – noe som tyder på at Londons befolkning var mer etnisk sammensatt end hittil antatt.

Derfor kan det tenkes at de to kineserne faktisk bodde fast i London, mener forskerne. Ytterligere analyser skal nå avgjøre om kineserne var innvandrere, eller om de var født i London.