Arkeologer finner samuraiskatt med over 100 000 mynter

Under noen rutinemessige utgravninger snublet japanske arkeologer over det som best kan beskrives som en pengebinge fra samuraitiden. Den enorme mengden mynter kan ha blitt gjemt av frykt for samuraienes store fiende i vest.

Japan, mynter

Med mer enn 100 000 mynter er dette et av de største myntfunnene som noensinne er gjort i Japan.

© Maebshi City Cultural Property Protection Division

Under en utgravning av den japanske landsbyen Sosha i det sentrale Japan nordvest for Tokyo, støtte arkeologene på et bemerkelsesverdig funn - en skatt med mer enn 100 000 mynter.

Noen av myntene stammer fra Kina og er over 2000 år gamle.

Utgravningen ble gjennomført fordi det skal bygges en ny fabrikk i området og var egentlig bare en rutineoppgave, så ingen av arkeologene hadde regnet med et så imponerende funn.

I den enorme myntsamlingen finner vi blant annet "Ban Liang"-mynter fra 175 f.Kr. Dette er den første mynten som ble preget etter at Kina ble samlet av landets første keiser Qin Shi Huang.

Andre mynter er datert fra 600-tallet og frem til 1265. Arkeologene mener derfor at de ble gravd ned senest på slutten av 1200-tallet. En turbulent tid i landets historie, da de første samuraiene satt ved makten, men måtte forsvare landet mot enorme invasjonsstyrker fra vest.

Myntene lå tett i tett

Myntene lå pakket tett sammen i et stort hull i bakken, ca. 60 cm høyt og en meter bredt. De var gravd ned i bunter av sashi - en smart måte japanerne og kineserne samlet myntene sine på. Ettersom myntene hadde et hull i midten, kunne de enkelt bindes sammen med en snor av halm slik at de satt tett sammen. Hver sashi inneholdt 100 mynter, og i hver bunt var det opptil 10 sashi.

Arkeologene fant til sammen 1060 bunter og regner med at det er mer enn 100 000 mynter i det imponerende funnet. De fant også spor etter stråmatter av ris som myntene ser ut til å ha vært pakket inn i, men som siden har gått i oppløsning. De nedgravde myntene har nærmest fungert som en underjordisk pengebinge.

Den kinesiske Ban Liang-mynten fra 175 f.Kr. er den eldste arkeologene har funnet blant de 100 000 myntene.

© Maebshi City Cultural Property Protection Division

Så langt har arkeologene gjennomført grundige undersøkelser av 334 av myntene. Dette har avdekket en forbløffende variasjon, med til sammen 44 forskjellige valutatyper. Myntene kom fra forskjellige kinesiske dynastier, bl.a. det vestlige Han-dynastiet (202 f.Kr.-9 e.Kr.) og det sørlige Song-dynastiet (1127-1279 e.Kr.).

De mange myntene fra Kina er et sterkt bevis på den store samhandelen mellom de to landene, spesielt i perioden 600-1500 e.Kr.

Utgravningsstedet ligger i nærheten av et område som arkeologene vet var fylt med overdådige hjem for innflytelsesrike japanere i middelalderen.

Mongolene forsøkte å invadere Japan

Myntene kan ha blitt gravd ned som en sikkerhetsforanstaltning mot en forestående krig. Ekspertene mener at de ble gjemt under Japans turbulente Kamakura-periode (1185-1333).

Dette var begynnelsen på samuraienes herredømme i landet etter at general Minamoto Yoritomo tok makten i 1185 som landets første shogun eller øverste krigsherre. Ulike klanledere begynte imidlertid å bygge opp maktbaser med sine egne samuraier, og det var mange spenninger og kamper mellom fraksjonene.

I 1274 og 1281 forsøkte også enorme mongolske invasjonsstyrker ledet av Kublai Khan å legge landet under seg. De to invasjonsstyrkene besto av tusenvis av mongolske, kinesiske og koreanske krigere, men begge gangene ble de stoppet av tyfoner som ødela skipene deres.

Det kan altså være mange grunner til at en rik japaner har følt behov for å stikke unna myntskatten sin.

Nå kan man se den store skatten, sammen med andre funn fra landsbyen, i nabobyen Maebashi inntil forskerne får undersøkt myntene nærmere.