Arkeologer finner spor etter menneskeofring i Norden

En kjeve og en lårbeinsknokkel fra et myrlik tyder på at en skandinav ble ofret til gudene ved Ølstykke på Sjælland.

Hittil har arkeologene bare gravd ut noen få av myrlikets knokler, samt de ofrede dyrene.

© ROMU

I 1947 dukket det opp et myrlik ved Ølstykke på Sjælland. Da arkeologer fra Roskilde Museum nylig skulle undersøke det samme området i forkant av et større byggearbeid, spøkte de derfor med at de skulle ut og finne enda et myrlik.

Spøken ble imidlertid snart til alvor. Da arkeologene begynte å grave, støtte de straks på en lårbeinsknokkel. Så fulgte underkjeven og en del av bekkenpartiet fra et myrlik.

Antakelig er dette nok et eksempel på at danskene skjenket levende mennesker til gudene – en tradisjon som også Tollundmannen (ca. 400 f.Kr) og Grauballemannen (ca. 300-tallet e.Kr.) ble offer for.

Utover vinteren skal knoklene undersøkes slik at myrlikets alder og kjønn kan fastslås. Og hvis det er mulig: Når personen ble lagt i myra.

Våren 2023 håper arkeologene også å kunne komme tilbake til funnstedet og finne flere deler av myrliket.

Sammen med myrliket fant arkeologene også denne flintøksen.

© ROMU

Fikk offergaver med seg i myra

Ifølge arkeologene tyder funn fra jorda rundt knoklene på at også det nyfunne myrliket ble ofret til gudene:

«Sammen med liket var det lagt forskjellige ting i myra. Det var knokler fra flere forskjellige dyr og en steinøks fra bondesteinalderen. Derfor tolker vi det som en ofring», forklarer Emil Winther Struve fra Roskilde Universitet.