Med 4000 mann i undertall slo Napoleon sin rival, erkehertug Karl, på et markområde i det østlige Østerrike.

© Novetus & Imageselect

Arkeologer graver ut slagmarken fra Napoleons siste seier

Over 200 år etter at slaget om Wagram kostet titusener av soldater livet, kartlegger arkeologer nå krigsskueplassen.

29. juni 2018 av Pernille Mogensen

Massegraver, uniformsknapper, geværkuler og fløyter er blant gjenstandene arkeologer har gravd ut nær den østerrikske byen Deutsch-Wagram. 

Objektene stammer fra slaget om Wagram, som ble utkjempet 5. og 6. juli 1809 mellom Frankrike og Østerrike.

“Vi har alltid visst at slagmarken lå her i nærheten, men det har ikke før vært foretatt systematiske arkeologiske utgravninger”, forteller arkeologisk leder Alexander Stagl til Live Sceince.

Soldater led av sykdommer

Forskerne håper at utgravningene kan si mer om det voldsomme slaget. 

Hittil har arkeologene gravd ut 50 av de i alt ca. 55 000 soldatene som ble drept i slaget. 

Flere av dem var i dårlig fysisk forfatning da slaget fant sted, og led blant annet av skjørbuk, lungebetennelse og leddinfeksjoner – trolig som følge av månedslange opphold i primitive militærleirer forut for krigen.

Motorvei avslørte slagmark

Slaget om Wagram var Napoleons siste seier. Med 154 000 mann slo han den østerrikske hæren på 158 000 mann, som var under ledelse av erkehertug Karl av Østerrike. 

Som følge av slaget måtte Østerrike betale store krigsskadeerstatninger og avstå flere landområder til en rekke land – blant dem Frankrike. 

I over 200 år har det vært uklart akkurat hvor slagmarken lå, men anleggelsen av en ny motorvei mellom Østerrike og Slovakia førte i fjor vår til at eksperter endelig kunne peke ut det nøyaktige stedet. Arkeologenes utgravninger fortsetter året ut. 

De døde soldatene ble kastet i store massegraver som arkeologene nå avdekker. Spesialister undersøker skjelettene med tanke på blant annet fysikk og helse.

© Novetus

Kort om Napoleon

Napoleon Bonaparte ble født inn i en adelsslekt på øya Korsika, som året før var solgt til Frankrike. Han flyttet som ung til Paris, der han utdannet seg til artillerioffiser i 1785 på militærskolen École Militaire.

I kjølvannet på den franske revolusjon brøt revolusjonskrigene ut mellom Frankrike og en rekke monarkier. Napoleon tok sjansen og med flere vellykkede, militære seiere i bagasjen, kunne han kuppe seg til makten i 1799.

Enden på Napoleons suksess var slaget ved Waterloo i 1815. Her tapte han til Storbritannia og Preussen og ble senere tvunget til å abdisere.

Kanskje du er interessert i