I. Čižmář
Blå glassmykker på hvit bakgrunn

Arkeologer har funnet det eldste glassblåseriet nord for Alpene

I en keltisk bosetning i Tsjekkia har arkeologer funnet spor etter et glassblåseri. Det var trolig her oldtidsfolket laget sine vakre blå glassmykker, som var en ettertraktet handelsvare.

Under utgravningene har de tsjekkiske forskerne funnet ikke bare ferdige glassmykker, men også glass som tydelig bærer preg av å være midt i produksjonen eller å ha blitt vraket på grunn av feil.

I tillegg til glassrester dukket det opp mer enn 2000 gull- og sølvmynter fra jorden i Němčice.

Ifølge arkeologene var stedet et viktig handelssentrum på den berømte handelsruten «Ravveien» som strakte seg fra Baltikum i nord til Middelhavet i sør for rundt 2300 år siden.

Arkeologene har publisert funnene sine i det vitenskapelige tidsskriftet Antiquity.

Viktig spor i jakten på keltisk glasskunst

Arkeologer har funnet mange eksempler på kelternes vakre glasskunst flere steder i Europa – spesielt de dypblå armbåndene, som var blant det mest avanserte glasshåndverket forskerne kjenner til fra europeisk jernalder.

Nå håper de at det nye funnet kan bidra til å avsløre hvordan kelterne produserte glass.

«Ingen vet nøyaktig hvordan kelterne laget glassarmbåndene sine», forklarer Ivan Čižmář, en av forskerne bak funnet.

«Derfor er vi interessert i alle spor som kan fortelle oss noe om produksjonsteknologien.»

Så langt er det ikke funnet noen egentlige verktøy for glassproduksjon, men arkeologene har arbeidet på Němčice siden 2002 og gjør stadig nye funn.

De håper derfor å finne flere spor etter glassblåsing på stedet i fremtiden.

Arkeologisk utgravning av keltiske bygninger

Arkeologene har blant annet funnet spor etter en kvadratisk bygning. Lignende bygninger er kjent fra andre keltiske bosetninger, der de antas å ha vært brukt til religiøse og seremonielle formål.

© I. Čižmář