Arkeologer har gravd ut en jødisk kirkegård i Italia

En 600 år gammel gravplass inneholder over 400 intakte graver med de jordiske restene av jødiske menn, kvinner og barn. Gravene skal nå gi forskerne mer kunnskap om leveforholdene for Italias jøder i middelalderen.

Gravplassen har 400 intakte graver.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Cooperativa archeologia

I den norditalienske byen Bologna har arkeologer gravd ut restene av en jødisk gravplass fra middelalderen.

Gravplassen ble oppdaget for rundt fem år siden i forbindelse med boligbygging, men resultatet av arkeologenes foreløpige undersøkelser er først nylig offentliggjort.

Nonner ødela gravsteder

Gravplassen har over 400 godt bevarte graver med de avdødes sølv- og gullgjenstander i, samt 150 graver som bevisst har blitt forsøkt ødelagt.

Ifølge skriftlige kilder ble kirkegården tatt i bruk på slutten av 1300-tallet, da en jødisk familie ved navn Da Oriveto kjøpte området og ga det til Bolognas jødiske samfunn, som tok det i bruk som gravsted.

I 1569 endte denne praksisen da den daværende paven – Pius 5. – ga kirkegårdsområdet til et lokalt nonnekloster.

Nonnene fikk tillatelse til å gjøre som de ville med området, og det resulterte blant annet i at 150 graver ble vandalisert, og nesten alle gravsteinene ble ødelagt eller solgt.

Nonnene fikk kirkegårdsområdet samtidig med at jødene ble fordrevet fra Bologna.

I gravene har arkeologene blant annet funnet gullringer.

© Archivio SABAP-BO, 2017 – Roberto Macrì

Avdøde skal begraves på ny

Gjenstandene fra gravene skal nå undersøkes for blant annet å se om de kan si noe om leveforholdene for datidens italienske jøder.

De avdødes jordiske rester vil få en ny og ”respektfull” begravelse på et hittil ukjent sted. Tidspunkt skal fastsettes i overensstemmelse det jødiske samfunnet i Bologna