Arkeologiske skatter spenner bein for metroer verden over

Metroarbeidere og arkeologer kan raskt komme til å gå hverandre på nervene når der skal graves ut til nye metrolinjer rundt omkring i verdens storbyer. I Roma må ingeniører og innbyggere smøre seg med tålmodighet, for metroen blir hele tiden forsinket.

© Shutterstock & Istanbul University Yenikapi Shipwrecks Project

I forrige uke fant en italiensk arkeolog restene av et 1800 år gammelt nedbrent hus under Roma.

Funnet ble gjort i forbindelse med utgravningen til Romas metro. Arkeologene var begeistret over funnet, akkurat som de også var da de i fjor vår fant en militærkaserne under metroarbeidet.

Men samme begeistring er vanskelig å spore hos metroarbeiderne, for slike funn er synonymt med forsinkelser.

Roma

Metroarbeidet for en ny og tredje metrolinje i Roma har vært i gang siden 2006, og den skal betjene byens 2,5 millioner innbyggere.

Men hver gang arkeologer gjør et oldtidsfunn, stoppes arbeidet, frem til de har undersøkt det nærmere. Og siden 2006 har romerne jevnlig kunnet se skilt med teksten “Metro C-Archaeological Investigation” dukke opp rundt omkring i byen.

Istanbul

Den største tyrkiske byen som tidligere var kjent som Konstantinopel, har mange lag av kultur liggende under seg.

Tunnelen til en ny metrolinje skal derfor gå 30 meter under jorden for å komme under laget der det fins historiske ruiner.

Men sjakter og heiser ned til den dybden skal gjennom det arkeologiske minefeltet, og det har så langt avfødt fire arkeologiske utgravninger på strekningen.

Et av skipsvrakene (ca. 1000-1200-tallet) fra Det bysantiske riket som arkeologer har funnet. Funnene har vært med på å forsinke metroarbeidet i flere år.

© Istanbul University Yenikapi Shipwrecks Project

Aten

Siden 1990-årene har metroarbeidet vært i gang i Aten. Like lenge har arkeologer uttrykt bekymring for om historiske funn ville bli ødelagt under arbeidet.

Det har betydd at arkeologer ble sendt i forveien. Og senere arbeidet de i seks år sammen med metroens ingeniører for å beskytte og bevare arkeologiske funn.

På 70 000 m2 har arkeologene funnet 30 000 gjenstander, og det er laget et helt museum til funnene.

Köln

I Tysklands fjerde største by trodde metroarbeiderne at de skulle i gang med et overkommelig prosjekt med en tunnel på 4 km.

Men arbeidet utviklet seg til byens største arkeologiske prosjekt noen gang og varte i 6 år (2004-2010). For gjenstander fra byens romerske periode veltet opp av jorden.

Vitenskapen avgjorde tempoet på arbeidet og mer enn hundre vitenskapsfolk og teknikere arbeidere sammen for å redde så mange skatter som mulig.